Saavutettavuusseloste

EMBA-tarinoita

Meiltä valmistuneet kertovat

EMBA-lasien läpi tarkasteltuna myös tilaustutkimustoiminta näyttäytyy varsin ymmärrettävänä liiketoimintana, onnistumisineen ja vastoinkäymisineen usein jopa ennalta arvattavana.

Pekka Savolainen
EMBA 2010


Rohkaisen jokaista asiantuntijaa, valmentajaa tai johtajaa kouluttautumaan säännöllisesti. Vain siten voi saada eettisen oikeutuksen valmentaa ja johtaa!

Hannu Laakkonen
EMBA 2017


Voin todellakin suositella EMBA-koulutusta kaikille, sillä se paljon enemmän kuin paperi. Se on mieltä järisyttävä kokemus! Muistakaa, että kauaskantoinen liiketoiminta lähtee kovasta intohimosta johonkin asiaan aivan kuten huippu-urheilussakin.

Timo Roininen
EMBA 2017


Koulutuspaikan lopulliseen valintaan vaikutti koulutuskonseptin joustavuus; esimerkiksi Aallon malliin verrattuna opintoja on Oulussa mahdollista jaksottaa useammalle vuodelle itselle parhaiten sopivan aikataulun mukaan.

Tero Saksman
EMBA 2016


Koulutuksessa lähes kaikki tekeminen on mahdollista kytkeä omiin työtavoitteisiin ja oman yhtiön tarpeisiin, jos niin vain tahtoi. Olen kokonaisuutena hyvin tyytyväinen koulutuksen sisältöön ja opetuksen tasoon. Kurssikavereiden seuraavaa yhteistapaamista odottaen.

Mikael Kurth
EMBA 2016


Projektityön avulla selvisi, että digitaalisissa palveluissa tärkeintä on saada asiakas tekemään paljon enemmän kuin aikaisemmin. Samanaikaisesti palveluntarjoajan vasteaika täytyy olla eksponentiaalisesti nopeampi kuin aikaisemmin.

Sami Hakkarainen
EMBA 2016


En usko, että EMBA tarjoaa yksittäistä työkalua tai ”avainta onneen”, vaan kehittää kokonaisvaltaista ajattelua ja ymmärrystä liikkeenjohdon kokonaisuudesta. Suosittelen lämpimästi EMBA-ohjelmaa niille, jotka haluavat kehittää johtamistaitojaan nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi ja haastaa itsensä oppimaan uutta!

Anna Toppari
EMBA 2016


Päällimmäiseksi jäi tunne, että koulutus on syventänyt osaamista ja näkemystä kokonaisvaltaisesti. Ehkä hieman yllättäen, minulle on ollut eniten hyötyä syvälle erilaisiin organisaatiokulttuureihin ja toimintatapoihin menneistä aiheista.

Juha Heikkinen
EMBA 2015


Oikeastaan yllätyksenä tuli se, kuinka hyvä ilmapiiri koulutuksen aikana opiskelijoiden ja kouluttajien välillä oli.

Tero Lepistö
EMBA 2015


Uuden oppiminen on kuin matka johonkin uuteen paikkaan, josta ei ole paluuta. Matkan jälkeen katselen maailmaa hieman eri silmin.

Jaana Karjalainen
EMBA 2012


Suosittelen Oulun yliopiston Executive MBA -ohjelmaa kaikille ja erityisesti teknisen uran omaaville henkilöille työtehtävistä riippumatta.

Teemu Polo
eMBA 2007


eMBA kurssi maksoi itsensä nopeasti takaisin. Jo yhdellä toteutetulla muutoksella silloisen yritykseni liiketoimintamallissa, tehty koulutusinvestointi maksoi itsensä takaisin moninkertaisesti

Jaakko Marttila
eMBA 2003


Parasta eMBA:ssa ovat olleet asiansa osaavat loistavat kouluttajat. Hyvää on ollut myös juuri yrittäjille suunnattu oma osallistujaryhmä. Samankaltaisuus yhdistää ja ryhmän jäsenet ovat kukin osaltaan rikastaneet koulutusta omilla erilaisilla näkemyksillään.

Mari Halkola


eMBA valotti lähes kaikkia liiketoiminnan osa-alueita ja kehitti strategisia yrityksen johtamistaitojani

Harri Kynnös
eMBA 2004


Parasta eMBA koulutuksessa on ollut ryhmä ja ryhmän henki. Kaikki puhuvat samaa kieltä. En aloittaessani ladannut tälle koulutukselle sen kummempia odotuksia. Tarkoitukseni oli ensisijaisesti päivittää tietojani.

Kimmo Korpua
eMBA 2011-2013


Olen oppinut haastamaan itseni ja asettamaan itselleni kovempia haasteita.

Jonny Kaarlenkaski
eMBA 2004


Mielestäni yrittäjien ei tule pelätä lähteä mukaan koulutukseen; aikataulu on kyllä laadittava ja yritettävä pysyä siinä, mutta siihenhän me olemme tottuneet.

Arja Ronkainen
EMBA 2014


Opintojen aikaisiin tuttavuuksiin on ollut mukava jälkeenpäin törmäillä esimerkiksi lentokentillä – joka sekin taitaa kuvata eMBA -osallistujien työnkuvia varsin hyvin.

Anne Martikainen
eMBA 2007