Saavutettavuusseloste

Timo Roininen

Rutiinit uudistumisen jarruna

”Näin on tehty aina ennenkin” ja ”ei toimi meidän liiketoiminnassa” ovat tyypillisiä merkkejä urautumisesta. Liiketoiminnan uudistamisen suurimpana hidasteena on urautuminen ja rutiininomainen toiminta. Tyypillisesti varsinkin kasvuvaiheissa meillä unohtuu päivittää organisaatiota, osaamistamme ja ennen kaikkea ottaa selkeästi aikaa miettiäksemme miten voisimme tehdä asiat toisin.

Liiketoiminnan kehittämisen roolissa suurimmassa osassa on edelleenkin ihminen, vaikkakin elämme paljon puhuttua digitalisuuden murroksen aikaa. Digitaalisuuden vallatessa keskustelun unohtuu meillä usein seikka, että se on vain väline jolla autetaan ihmisten tekemää työtä.

Kaksi vuotta sitten, kun viimein sain päätökseni valmiiksi osallistua EMBA-koulutukseen tulin luonnollisesti hakemaan uudistumista ja totisesti monta silmän avausta matkan aikana tapahtuikin. Vuosikurssin alkujännitteiden poistumisen jälkeen monialainen huippuosaava porukka tuki voimakkaasti toinen toistaan. Koulutuksen loistavana puolena on myös kaikkien osallistujien suuri motivaatio tulla hakemaan uudistumista, kokemaan jotain uutta, jota ei vielä lähdön hetkellä voi ymmärtää. Oli hienoa nähdä ja kokea kuinka ryhmä voimaannutti matkan varrella jokaista opiskelijaa, jokaisen mielipide oli tärkeä. Siitähän elämässä on kyse; oppia eri asioita matkan varrella eri osapuolilta, ottaa kokemuksista opiksi ja tehdä aina parempia tuloksia tai ainakin välttää virheitä. Lopputyön kirjoittaminen oli luonnollisesti kiireisen perhe-elämän ja työn tasapainoilussa iso urakka mutta tarjosi loistavan mieltä puhdistavan kokemuksen. Jokaisen oppilaan lopputyössä näkyy varmasti leima sen hetkisestä elämäntilanteesta.

Uudistumisen ensimmäinen vaihe alkaa hyväksymällä vallitseva rutinoitunut tilanne. Päästämällä irti omista periaatteellisuuksistamme, kykenemme vähitellen ottamaan vastaan uusia ideoita ja mahdollisuuksia. Pystyäksemme pitämään uudistumisen ja luovuuden taitomme yllä on tärkeää säännöllisesti ottaa aikaa sille ja sulkea arkipäivän rutiinit ulkopuolelle. Yksi EMBA-taitojen ylläpitäväksi tekemiseksi voidaankin nostaa alumnitoiminta. Alumni-päivillä pääsee taas uuden motivoituneen monialaisen ryhmän kanssa puhdistamaan ajatuksia ja ryhmähän uusiutuu joka vuosi! Siispä nähdään taas yliopistolla, mutta pidetään ensin vähän lomaa ja palautellaan mieleen asioita koviin kansiin painetusta lopputyöstä, ehkäpä sieltä muutama jatkoinnovaatiokin löytyy.

Voin todellakin suositella EMBA-koulutusta kaikille, sillä se paljon enemmän kuin paperi. Se on mieltä järisyttävä kokemus!

Hyvää kesää kaikille lukijoille ja muistakaa, että kauaskantoinen liiketoiminta lähtee kovasta intohimosta johonkin asiaan aivan kuten huippu-urheilussakin.

Your personality is your best business card!

Timo Roininen
Fin-Terpuu Oy
EMBA-priimus 2017