Saavutettavuusseloste

Tutkimus

Tutkimustoiminta

Martti Ahtisaari Instituutin tutkimustoiminta painottuu kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin, erityisesti liiketoiminnan dynamiikkaan, malleihin ja ekosysteemeihin osana globaalien markkinoiden toimintaa.


Professorit ja dosentit

  • Futuralis-tutkimusryhmän johtaja Petri Ahokangas, uuden digitaalisen liiketoiminnan professori
  • Digitaalisen palveluliiketoiminnan tutkija, markkinoinnin dosentti Timo Koivumäki
  • Professori Minna Pikkarainen, connected health (osa-aikainen)
  • Instituutin johtaja Veikko Seppänen, digitaalisen liiketoiminnan professori

Tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutkimus- ja kehitystyötä harjoitetaan useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteishankkeissa. Hankkeiden kohteena ovat:

  • Liiketoimintamallit ja liiketoiminnan kehittyminen
  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Yritysten kasvu, yrittäminen ja koulutus

Futuralis -tutkimusryhmä

Instituutin piirissä toimii Futuralis-tutkimusryhmä, joka keskittyy liiketoiminnan muutoksiin ja dynamiikkaan:

  • Liiketoiminnan ekosysteemit, mallit ja arvoperustainen ansaintalogiikka
  • Digitaalinen liiketoiminta eri sovelluskohteineen
  • Monialainen ja -menetelmällinen tutkimus

Julkaisut

Instituutti julkaisee tutkimustuloksiaan tieteellisissä lehdissä ja teoksissa, mutta myös konferenssipapereina, raportteina ja katsauksina. Luettelo instituutin julkaisuista on saatavilla täältä.


Tutkimusryhmät ja väitöstutkijat

Instituutti osarahoitti toiminta-alueellaan tutkimusryhmiä vuosina 2008-2018, samoin kuin tuki 2012-2020 kauppatieteen tohtoriopintoja ja -tutkimuksia apurahaohjelmalla.