Saavutettavuusseloste

Tutkimus

Tutkimustoiminta

Martti Ahtisaari Instituutin tutkimustoiminta painottuu kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin, erityisesti liiketoiminnan dynamiikkaan, malleihin ja ekosysteemeihin osana globaalien markkinoiden toimintaa.


Professorit ja dosentit

 • Petri Ahokangas, professori, uusi digitaalinen liiketoiminta
 • Marika Iivari, dosentti, liiketoiminta-analytiikka ja digitaalinen liiketoiminta
 • Anne Keränen, dosentti, vastuullinen johtaminen ja sosiaalinen kestävyys liiketoiminnassa
 • Timo Koivumäki, apulaisprofessori (tenure track), liiketoiminta-analytiikka,  ja dosentti, digitaalinen palveluliiketoiminta
 • Teea Palo, dosentti, markkinointi, erityisesti liiketoimintaverkostot ja -mallit
 • Minna Pikkarainen, professori (osa-aikainen), connected health
 • Veikko Seppänen, professori emeritus, digitaalinen liiketoiminta

Tutkimus- ja kehitysprojektit

Tutkimus- ja kehitystyötä harjoitetaan useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteishankkeissa. Hankkeiden kohteena ovat:

 • Liiketoimintamallit ja liiketoiminnan kehittyminen
 • Digitaalinen liiketoiminta
 • Yritysten kasvu, yrittäminen ja koulutus

Futuralis -tutkimusryhmä

Instituutin piirissä toimii Futuralis-tutkimusryhmä, joka keskittyy liiketoiminnan muutoksiin ja dynamiikkaan:

 • Liiketoiminnan ekosysteemit, mallit ja arvoperustainen ansaintalogiikka
 • Digitaalinen liiketoiminta eri sovelluskohteineen
 • Monialainen ja -menetelmällinen tutkimus

Julkaisut

Instituutti julkaisee tutkimustuloksiaan tieteellisissä lehdissä ja teoksissa, mutta myös konferenssipapereina, raportteina ja katsauksina. Luettelo instituutin julkaisuista on saatavilla täältä.


Tutkimusryhmät ja väitöstutkijat

Instituutti osarahoitti toiminta-alueellaan tutkimusryhmiä vuosina 2008-2018, samoin kuin tuki 2012-2020 kauppatieteen tohtoriopintoja ja -tutkimuksia apurahaohjelmalla.