Saavutettavuusseloste

Projektit

Tutkimus- ja kehitysprojektit

T&K-hankkeita, joissa instituutti on ollut mukana tai joista se on vastannut, ovat muun muassa seuraavat.

Liiketoimintamallit ja liiketoiminnan kehittyminen

 • ICory, Business Finland -konsortiohanke älykkäistä terveyspalveluista
 • Making-City EU:n Lighthouse-projekti energiatehokkaista kaupunkialueista
 • LNETN, EU:n Marie Curie -projekti tulevaisuuden liiketoimintakyvykkyyksistä
 • MinEXTarget, kaivannaisalan yhteistutkimushanke
 • InDemand, EU-hanke yhteiskehittämisestä julkisten toimijoiden kanssa
 • ENHANCE, Ruotsin Akatemian rahoittama skandinaavinen yhteishanke liiketoimintamallien konfiguroinnista
 • Virpa-D, Business Finland -konsortiohanke älykkäistä tiloista 
 • ROSA, Instrumentarium Säätiön tukema  Connected health -hanke
 • Clinical Entrepreneurship Program (CEP), uudet terveys- ja hyvinvointiliiketoiminnatCyberTrust, Dimeccin yhteishanke tietoturvasta
 • FREED, osallistuminen EU-hankkeeseen energia-alan pk-yritysten kehittämisestä
 • Value Network 2.0, Tekes-yhteishanke, kohteena teolliset arvoverkot
 • Fast Microbial Analysis, Tekesin pieni strateginen avaus, kohteena elintarvikealan analyysiliiketoiminnan kehittyminen
 • Indico, Tekesin pieni strateginen avaus, kohteena hyvinvointi- ja terveyspalvelujen liiketoiminta
 • Lenslet Vision, Printocentin tilaama selvitys globaalin terveyssovelluksen markkina-analyysistä
 • Test cluster -esiselvitys, Tekesin Hilla-rahoitettu selvitys testaustuote- ja palveluklusterin kehittymisestä
 • Inno Mill -arvionti, Tekesin tilaama Innovation Mill -toiminnan ulkoinen arviointi: innovaatioiden tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • Tiitus, Tivitin (nyk. Dimecc) tilaama ekosysteemianalyysi: innovaatioekosysteemit
 • Perunaekosysteemi, Tyrnävän kunnan tilaama selvitys liiketoimintaekosysteemin kehittämisestä
 • Ryhti, Oulun yliopiston johtama EAKR-hanke, kohteena rakennetun ympäristön liiketoimintamallit
 • ICT-alan arvio, PPL:lle suunnattu kehittämisarvio ICT-alasta
 • Clean water, Tekesin Challenge Finland -esihanke
 • YSI, yhteishanke hyvinvointi- ja terveyspalvelujen liiketoiminnasta 
 • P2P Synergy, EU:n H2020-projekti älykkäistä sähköverkoista
 • Virpa-C, Tekes-konsortiohanke älykkäistä tiloista

Digitaalinen liiketoiminta

 • StrokeData, digitaalinen terveys ja hyvinvointi
 • Dataki, Datalla kilpailukykyä, EAKR-yhteishanke
 • 5G-Viima (liiketoimintaosio), Business Finlandin ja yritysten yhteiskonsortio
 • MIDAS, EU-yhteishanke hyvinvointi- ja terveyspalvelujen liiketoiminnasta
 • DigiLeap, EAKR-yhteishanke (OY, VTT ja yritykset) digitalisoitumisen tuesta
 • uo5G, Business Finlandin Challenge Finland -hanke 5G-mikro-operaattoreiden liiketoiminnasta
 • Tintti, Tekes-konsortiohanke teollisesta internetistä
 • Wille, Tekesin yhteishanke langattomaan sairaalaan liittyvästä liiketoiminnasta 
 • DHR/DHR2, Tekesin rahoittama yhteishanke MyData -perustaisesta hyvinvointi- ja terveysliiketoiminnasta
 • Cloud Software, Tivitin (nyk. Dimecc) pilvipalvelujen yhteishanke
 • Internet of Things, Tivitin (nyk. Dimecc) laitteiden internetin yhteishanke
 • Need for Speed, Dimeccin yhteishanke ketteristä ja kevyistä toimintatavoista ICT-liiketoiminnassa
 • CORE, Tekes-yhteishanke, kohteena kognitiiviradioperustainen uusi liiketoiminta
 • CORE++, Tekesin yhteishanke, kohteena 5G-liiketoimintamallit
 • Sensors and social web, Tekesin pieni strateginen avaus: sosiaalisen webin liiketoimintamallit
 • Reaxity, Tekesin pieni strateginen avaus: virtuaalitodellisuuden liiketoimintamallit
 • See-through-environments, Tekesin pieni strateginen avaus: lisätyn todellisuuden liiketoimintamallit
 • Smarctic, Tekesin pieni strateginen avaus: pohjoisten alueiden liiketoiminnan skenaariot ja mallit
 • DIPOS, PPL:n tilaama ihanke digitaalisen liiketoiminnan skenaarioista Pohjois-Pohjanmaalla
 • WiFiUS, Tekesin rahoittama yhteishanke 5G-ratkaisuista, toteutetaan amerikkalaisten osapuolten kanssa

Yritysten kasvu, yrittäminen ja koulutus

 • Digitaalinen koulutus, Erasmus+
 • Tehoa lohkoketjuista, ESR-yhteishanke
 • fPlaza, vastuullinen liiketoiminta ja yrittäjyys
 • Myski, Oulun Innovaatioallianssin ESR-yhteishanke myyntiosaamisen kehittämisestä
 • Suo-as-a-service, turvealan uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • PwrShop.online, Business Finlandin TUTLI-hanke energiainnovaation kaupallistamisesta
 • IKK, Tekesin rahoittama innovaatiokyvykkyyksien kehittämishanke
 • Markkinointi-KEKO,  PoHTO:n kanssa toteutettu koulutushanke, kohteena markkinointiosaaminen
 • AACSB-akkreditointi ja kansainvälinen yhteistyö: EAKR-projekti, kohteena kauppakorkeakoulun toiminnan kansainvälinen akkreditointi
 • Oulu Growth Venturing, EAKR-projekti, kohteena Business Kitchenin perustaminen ja toiminnan kehittäminen
 • KoKo, EAKR-hanke: Avanto-ideakiihdyttämö, Arctic Business Corridor -yhteistyö, Business Kitchen -konseptin kehitys
 • Terwa-akatemia, ESR-hanke: ns. akatemiaperustaisen yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen
 • PoPYK, ESR-hanke: Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategia
 • ITV, Oulun Innovaatioallianssin (OIA) yhteishanke ketterästä kaupallistamisesta