Saavutettavuusseloste

EMBA in Safety Management - Vastuullinen, kestävä liiketoiminta ja johtajuus

EMBA in Safety Management

EMBA in Safety Management -ohjelma on 2-3 -vuotinen johtamiskoulutusohjelma, joka on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Yleisiä kohderyhmään kuuluvia ammattinimikkeitä ovat mm. EHSQ manager, Safety manager, Safety coordinator, turvallisuuspäällikkö, -johtaja tai -asiantuntija, kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Vuonna 2014 uudistettu Oulun yliopiston Executive MBA-ohjelma pureutuu liiketoiminnan uudistamisen ja kasvun kysymyksiin uusien liiketoimintamallien, megatrendien sekä globaalin liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten kautta. Talouden johtamisen, johtajuuden ja vastuullisuuden teemat ovat keskeinen osa ohjelman rakennetta ja sisältöä. EMBA in Safety Management -johtamiskoulutuksesa keskitytään edellä mainittujen teemojen lisäksi erityisesti turvallisuusjohtamisen moninaiseen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemojen kautta.

EMBA-kokonaisuudesta löydät uusia näkökulmia organisaatiosi ja itsesi kehittämiseen riippumatta siitä, edustatko yksityistä vai julkista sektoria, mikä on perustutkintosi tai millainen on työhistoriasi. Jos vastuullasi on liiketoiminnan kehittäminen jossain muodossa, niin ohjelma tuo sinulle punnittua tietoa, uusia käyttökelpoisia työkaluja ja verkostot kehittämistoimille. Lähtökohtaisesti monitaustaisessa opiskelijaryhmässä käydyt keskustelut tutustuttavat opiskelijat liikkeenjohdon monisävyisiin teemoihin useista eri näkökulmista.

EMBA in Safety Management -rakenne

EMBA in Safety Management -ohjelmaan kuuluu pakollisina opintoina neljä sisältömoduulia sekä opinnäyte- eli lopputyö. Sisältömoduuleissa käsitellään liiketoiminnan strategista kehittämistä ja uudistamista, johtamista ja johtajuutta mm. innovaatiotoiminnan, nykyaikaisen markkinoinnin ja myynnin kautta sekä Suomessa ainutlaatuisen turvallisuusjohtamisen sisältökokonaisuuden. Opetustavat ohjelmassamme sisältävät lähiopetusta, verkko-oppimista, ryhmätyöskentelyä sekä omaehtoista opiskelua.

Opintojen moduulirakenne mahdollistaa joustavan ratkaisun ohjelman suorittamiseen. Ohjeellinen opintorupeama on kaksi vuotta, mutta ohjelman voi myös suorittaa pidemmän ajan kuluessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan, moduulit yksitellen suorittaen.

Kokonaan syyslukukaudelle ajoittuvat moduuleista liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, johon sisältyy 15 lähiopetuspäivää sekä turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen moduuli, 11 lähiopetuspäivää. Kokonaan kevätlukukaudelle ajoittuu johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen, joka sisältää 10 lähiopetuspäivää Oulussa. Liiketoiminnan kasvun elementit -moduuli on muodoltaan joustavampi ja siihen sisältyy hieman valinnaisuutta. Lähiopetuksen lisäksi käytetään monimuoto-opetusta mm. online -oppimispaketti sekä opintovalinnoista riippuen toimeksiantoon perustuva projektityö. Lähiopetusta moduuliin sisältyy vajaat 10 päivää projektityökatselmointeineen edelleen riippuen opiskelijan omista valinnoista.

Kansainvälisesti akkreditoitua johtamiskoulutusta

Toimintatapamme seuraa parhaiden kansainvälisten johtamiskoulutusten ja liikkeenjohdon koulutusten mallia, joka säännöllisesti auditoidaan. Oulun yliopiston Executive MBA -ohjelmalle myönnettiin ensimmäiset valtakunnalliset akkreditoinnit vuosina 2002 ja 2006. Vuodesta 2010 lähtien kansallisen tason akkreditoinneista on Suomessa luovuttu. Marraskuussa 2013 Oulun yliopiston kauppakorkeakoululle myönnettiin arvostettu AACSB -akkreditointi. Akkreditointi uusittiin tammikuussa 2019 ja uudestaan  tammikuussa 2024. Tämän laatuleiman on ansainnut vain n. 5 % maailman businesskouluista. Nyt OyKKK on yksi pisimpään akkreditoiduista kauppakorkeakouluista Pohjoismaissa.

MBA-tutkinto vai MBA-koulutus?

(E)MBA-koulutukset eivät ole Suomen lainsäädännön mukaan tutkintoja kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ne määrittää, vaan täydennyskoulutusohjelmia ja johtamiskoulutusta. Kansainvälisessä käytännössä EMBA ja MBA-koulutukset kuitenkin ovat maisteritutkintoja siten kuin ne ymmärretään akkreditoivissa tahoissa kuten AACSB. Suomessa kuvaava termi kaikille MBA-koulutuksille lienee tutkinnon kaltainen ohjelma. Mikäli opiskelijamme hakevat kansainvälistä uraa, rinnastetaan EMBA-koulutus Suomen rajojen ulkopuolella maisteritutkinnoksi ja AACSB-akkreditointi tekee tarkentavat kysymykset tutkintotodistuksen kirjoittaneen kauppakorkeakoulun luotettavuudesta ja laatutasosta tarpeettomiksi.

EMBA- vai MBA-koulutus?

Kansainvälisessä käytännössä EMBA-tutkinnot tai koulutukset ovat perinteisesti liikkeenjohtajille suunnattuja työn ohessa suoritettavia ohjelmia ja sitä kuvaa myös lyhenne E sanasta "Executive". MBA-tutkinnot taas ovat yleisimmin kokopäiväistä opiskelua. Yleensä termin eteen liitetäänkin selvyyden vuoksi vielä tarkennus "full-time". Myös ohjelmien opiskelijaprofiilissa on yleensä kokemusero: Executive MBA -tutkintojen opiskelijoilla on kovemmat kokemusvaatimukset kuin MBA-tutkinnoilla. Jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, niin myös "part-time" MBA-tutkintoja on tarjolla eri yliopistoissa. Niissäkin tapauksissa opiskelijoiden työkokemuksen määrä on monesti erottavana tekijänä. Kun puhutaan yhdessä EMBA- ja MBA-koulutuksista, käytetään yleisesti termiä MBA-ohjelmat.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettava EMBA-koulutusohjelma on perustettu v. 1989 ja se kuuluu Suomen ensimmäisten MBA-ohjelmien joukkoon. Sen on yli 30 vuoden aikana suorittanut n. 500 henkilöä. EMBA in Safety Management –ohjelmaa on voinut suorittaa Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa vuodesta 2009 lähtien.

Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ