Master of SafetyTM

Vuonna 2016 uudistettu Master of SafetyTM -täydennyskoulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Yleisiä kohderyhmään kuuluvia ammattinimikkeitä ovat mm. EHS manager, Safety manager, Safety coordinator, turvallisuuspäällikkö, -johtaja tai -asiantuntija, kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Koulutusohjelma on rakennettu yhteistyössä Työsuojelupäälliköt ry:n (Finnsafe Institute) kanssa. Koulutusohjelman esitteen löydät tästä linkistä.

Ohjelman viitekehyksenä on yhdistetty laatukokonaisuuden johtamismalli (IMS) sekä Corporate Social Responsibility -laatujärjestelmä (ISO 26000). Ohjelma täydentää mm. Turvallisuustutkintoa (TUT) ja Ylempää turvallisuustutkintoa (YTU). 

Master of SafetyTM -ohjelman laajuus on 80 opintopistettä ja sisältää lähiopetusta, kirjallisia töitä, projektityön, etäopiskelua, case-esimerkkejä ja -työskentelyä. Ohjelmaan osallistumisessa ja suorittamisessa arvioidaan ja huomioidaan hakijan aikaisempi koulutustausta ja työkokemus (AHOT):

Aiempien opintojen ja työkokemuksen tunnistaminen ja hyväksilukeminen 50 op, kun opiskelijalla on:

  • vähintään 3 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja korkeakouluasteen tutkinto tai vähintään 5 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja toisen asteen tutkinto 
  • turvallisuusalan koulutuksia, kurssituksia ja/tai täydentäviä opintoja vähintään 20 opintopisteen verran (esim. Ylempi turvallisuustutkinto, YTU 20 op)

Em. kohdat ovat myös edellytyksiä Master of SafetyTM -todistuksen saamiseen. Hyväksilukeminen tehdään perustuen opiskelijan täyttämään AHOT-hakemukseen.

AHOT-hakemukseen on liitettävä mukaan ne asiakirjat ja todistukset, joilla hakija osoittaa AHOT-osaan liittyvän aiemman koulutuksensa  ja/tai muun pätevöitymisensä turvallisuusalalla. Hakemus löytyy sivun vasemmasta valikosta.

Master of Safety™ -ohjelman hinta on 8.300,00 € (+ alv 24 %). Osallistuja voi myös suorittaa ensin ohjelmaan sisältyvän turvallisuuusjohtamisen moduulin hintaan 4.200,00 € ja jatkaa Master of Safety™ -ohjelmassa myöhemmin (AHOT-osan hyväksymisen jälkeen). Jatkamisen tapahtuessa välittömästi, hyvitetään koko erikoistumisohjelman hinta Master of Safety™ -ohjelman hinnassa. Myöhemmin hyvitetään 50 % erikoistumisohjelman maksetusta hinnasta.

Mikäli opiskelija jatkaa Executive MBA OULU -ohjelmassa heti Master of Safety™ tai Turvallisuusjohtamisen moduulin suorittamisen jälkeen, hyvitetään suoritetut opiskelumaksut kokonaan EMBA -ohjelman hinnassa. Jos jatkaminen tapahtuu myöhemmin, hyvitetään 50 % suoritetuista maksuista.

Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ
AHOT-hakemukseen TÄSTÄ