Master of SafetyTM

Vuonna 2016 uudistettu Master of SafetyTM -täydennyskoulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Yleisiä kohderyhmään kuuluvia ammattinimikkeitä ovat mm. EHS manager, Safety manager, Safety coordinator, turvallisuuspäällikkö, -johtaja tai -asiantuntija, kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Koulutusohjelma on rakennettu yhteistyössä Työsuojelupäälliköt ry:n (Finnsafe Institute) kanssa.

Ohjelman viitekehyksenä on yhdistetty laatukokonaisuuden johtamismalli (IMS), ISO 45001 standardi, vastuullinen johtaminen sekä Corporate Social Responsibility -teemat. Ohjelma täydentää mm. Turvallisuustutkintoa (TUT) ja Ylempää turvallisuustutkintoa (YTU). 

Master of SafetyTM -ohjelman laajuus on 80 opintopistettä ja sisältää lähiopetusta, kirjallisia töitä, projektityön, etäopiskelua, case-esimerkkejä ja -työskentelyä. Ohjelmaan osallistumisessa ja suorittamisessa arvioidaan ja huomioidaan hakijan aikaisempi koulutustausta ja työkokemus (AHOT):

Aiempien opintojen ja työkokemuksen tunnistaminen ja hyväksilukeminen 50 op, kun opiskelijalla on:

  • vähintään 3 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja korkeakouluasteen tutkinto tai vähintään 5 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja toisen asteen tutkinto 
  • turvallisuusalan koulutuksia, kurssituksia ja/tai täydentäviä opintoja vähintään 20 opintopisteen verran (esim. Ylempi turvallisuustutkinto, YTU 20 op)

Em. kohdat ovat myös edellytyksiä Master of SafetyTM -todistuksen saamiseen. Hyväksilukeminen tehdään perustuen opiskelijan täyttämään AHOT-hakemukseen.

AHOT-hakemuksen arvioinnin yhteydessä on varauduttava esittämään ne asiakirjat ja todistukset, joilla hakija osoittaa AHOT-osaan liittyvän aiemman koulutuksensa  ja/tai muun pätevöitymisensä turvallisuusalalla. Hakemukseen niitä ei tarvitse liittää. Hakemus löytyy sivun vasemmasta valikosta.

Ohjelman rakenne

Oulussa toteutettava lähiopetus koostuu turvallisuusjohtamisen moduulista (15 op) sekä kahdesta johtajuuteen keskittyvästä kurssista (á 6 op) Executive MBA -ohjelman tarjonnasta. Lisäksi ohjelmaan kuuluu ja kirjallinen kolmen opintopisteen työ. Lähiopetuskurssit ja niiden ajoitus on seuraava:

1. Vastuullinen johtaminen ja johtajana kehittyminen, 5 pv helmi-maaliskuussa
2. Uudistava johtajuus organisaatiossa, 5 pv maalis-huhtikuussa
3. Työorganisaatio oikeussubjektina ja sosiaalisena järjestelmänä, 2 pv syyskuussa
4. Turvallisuusjohtaminen ja esimiestyö, 3 pv lokakuussa
5. Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen, 3 pv marraskuussa
6. Turvallisuusriskien hallinta, 3 pv joulukuussa

Ks. lähiopetuksen aikataulu tarkemmin täältä.

Ohjelman hinta ja kytkentä EMBA-ohjelmaan

Master of Safety™ -ohjelman hinta on 9.000,00 € (+ alv 24 %). Osallistuja voi myös suorittaa ensin ohjelmaan sisältyvän turvallisuuusjohtamisen moduulin (15 op) hintaan 4.600,00 € ja jatkaa Master of Safety™ -ohjelmassa myöhemmin (AHOT-osan hyväksymisen jälkeen). Jatkamisen tapahtuessa välittömästi, hyvitetään koko em. moduulin hinta Master of Safety™ -ohjelman hinnassa. Myöhemmin hyvitetään 50 % moduulin maksetusta hinnasta.

Mikäli opiskelija jatkaa Executive MBA OULU -ohjelmassa heti Master of Safety™ tai Turvallisuusjohtamisen moduulin suorittamisen jälkeen, hyvitetään suoritetut opiskelumaksut kokonaan EMBA -ohjelman hinnassa. Jos jatkaminen tapahtuu myöhemmin, hyvitetään 50 % suoritetuista maksuista.

Ohjelman englannin kielisen esiteen löydät TÄSTÄ
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ
AHOT-hakemukseen TÄSTÄ