Saavutettavuusseloste

Turvallisuusjohdon koulutus: Master of Safety

Master of SafetyTM

Vuonna 2022 uudistettu Master of SafetyTM -täydennyskoulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Yleisiä kohderyhmään kuuluvia ammattinimikkeitä ovat mm. EHS manager, Safety manager, Safety coordinator, turvallisuuspäällikkö, -johtaja tai -asiantuntija, kehityspäällikkö sekä toimitusjohtaja.

Johtamiskoulutusohjelma on rakennettu yhteistyössä Finnsafe ry:n kanssa.

Ohjelman viitekehyksenä on yhdistetty laatukokonaisuuden johtamismalli (IMS), ISO 45001 standardi, vastuullinen johtaminen sekä Corporate Social Responsibility -teemat. Ohjelma täydentää mm. Turvallisuustutkintoa (TUT) ja Ylempää turvallisuustutkintoa (YTU). 

Master of SafetyTM -ohjelman laajuus on 80 opintopistettä ja sisältää lähiopetusta, kirjallisia töitä, projektityön, etäopiskelua, case-esimerkkejä ja -työskentelyä. Ohjelmaan osallistumisessa ja suorittamisessa arvioidaan ja huomioidaan hakijan aikaisempi koulutustausta ja työkokemus (AHOT):

Aiempien opintojen ja työkokemuksen tunnistaminen ja hyväksilukeminen 50 op, kun opiskelijalla on:

  • vähintään 3 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja korkeakouluasteen tutkinto tai vähintään 5 vuoden työkokemus turvallisuusalalta ja toisen asteen tutkinto 
  • turvallisuusalan koulutuksia, kurssituksia ja/tai täydentäviä opintoja vähintään 20 opintopisteen verran (esim. Ylempi turvallisuustutkinto, YTU 20 op)

Em. kohdat ovat toisiaan täydentäviä. Ts. jos työkokemusta on vähimmäiskriteeriä enemmän, se vähentää täydentävien opintojen vaatimusta; ja vastaavasti, jos täydentäviä opintoja on vähimmäisvaatimusta enemmän, se vähentää vaadittavan työkokemuksen määrää. Kriteerien täyttyminen on edellytys Master of SafetyTM -todistuksen saamiseen. Hyväksilukeminen tehdään perustuen opiskelijan täyttämään AHOT-hakemukseen.

AHOT-hakemuksen arvioinnin yhteydessä on varauduttava esittämään ne asiakirjat ja todistukset, joilla hakija osoittaa AHOT-osaan liittyvän aiemman koulutuksensa  ja/tai muun pätevöitymisensä turvallisuusalalla. Hakemukseen niitä ei tarvitse liittää. Hakemus löytyy sivun vasemmasta valikosta.

Ohjelman rakenne

Oulussa toteutettavan johtamiskoulutuksen lähiopetus koostuu turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen moduulista (15 op) sekä kahdesta johtajuuteen keskittyvästä kurssista (á 6 op) Executive MBA -ohjelman tarjonnasta. Lisäksi ohjelmaan kuuluu ja kirjallinen kolmen opintopisteen työ. Lähiopetuskurssit ja niiden ajoitus on seuraava:

1. Työorganisaatio oikeussubjektina ja sosiaalisena järjestelmänä, 2 pv syyskuussa
2. Turvallisuus- ja lähijohtaminen, 3 pv lokakuussa
3. Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen, 3 pv marraskuussa
4. Turvallisuusriskien hallinta, 3 pv joulukuussa
5. Vastuullinen johtaminen ja johtajana kehittyminen, 5 pv helmi-maaliskuussa
6. Uudistava johtajuus organisaatiossa, 5 pv maalis-toukokuussa

Ks. lähiopetuksen aikataulu tarkemmin täältä.

Ohjelman hinta ja kytkentä EMBA-ohjelmaan

Master of Safety™ -ohjelman hinta on 10500 euroa + alv. Osallistuja voi myös suorittaa ensin ohjelmaan sisältyvän turvallisuuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen moduulin (15 op) hintaan 5500,00 € + alv. ja jatkaa Master of Safety™ -ohjelmassa myöhemmin (AHOT-osan hyväksymisen jälkeen). Jatkamisen tapahtuessa välittömästi, hyvitetään koko em. moduulin hinta Master of Safety™ -ohjelman hinnassa. Myöhemmin hyvitetään 50 % moduulin maksetusta hinnasta.

Mikäli opiskelija jatkaa Executive MBA OULU -ohjelmassa heti Master of Safety™ tai Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen moduulin suorittamisen jälkeen, hyvitetään suoritetut opiskelumaksut kokonaan EMBA -ohjelman hinnassa. Jos jatkaminen tapahtuu myöhemmin, hyvitetään 50 % suoritetuista maksuista.

Ohjelman esitteen löydät TÄSTÄ
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ
AHOT-hakemukseen TÄSTÄ