Saavutettavuusseloste

Liikkeenjohdon koulutus: Koulutusmoduulit

Koulutusmoduulit

Executive Education -ohjelmakokonaisuudessa toteutetaan vuosittain 5 sisältömoduulia sekä EMBA-lopputyöprosessi. Moduulit voi suorittaa irrallisina koulutusohjelmista ja halutessaan koota ne pidemmän ajan kuluessa esimerkiksi Executive MBA, EMBA in Safety Management tai Master of SafetyTM -todistukseen. Moduulien läpileikkaavana teemana ovat kestävä ja vastuullinen liiketoiminta  sekä vastuullinen johtaminen.  

Lähiopetuksen aikataulun löydät tästä.

Ilmoittaudu tästä.

Sisältömoduulit ovat:

Liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, joka jakautuu kolmeen kurssiin:
1. Muuttuva liiketoimintaympäristö ja strategiat
2. Liiketoiminnan uudistaminen ja innovaatiot sekä
3. Talouden johtaminen

Moduuliin kuuluu 15 lähiopetuspäivää. Kouluttajina kokonaisuudessa toimivat mm. professori Petri Ahokangas Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutista ja dosentti Mikko Luoma Vaasan yliopistosta, Tarja Meristö emerita yritysfuturologiFuturesLab - CoFista, Laurea-ammattikorkeakoulusta, johtaja Mika Maliranta Laboresta, tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolta sekä emeritusprofessori Marja Toivonen VTT:ltä, professorit Satu Nätti, Janne Järvinen, Juha-Pekka Kallunki, Petri Sahlström ja Saila Saraniemi OyKKK:sta. Moduuli on pakollinen Executive MBA ja EMBA in Safety Management -ohjelmissa.

Johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen muutoksen mahdollistajana
1. Vastuullinen johtaminen ja johtajana kehittyminen
2. Uudistava johtajuus organisaatiossa
3. Building and leading multi-cultural teams

Tämän moduulin vastuuhenkilönä toimii HR-asiantuntija Anne Keränen OyKKK:n Martti Ahtisaari Instituutista. Muita kouluttajia ovat mm. professori Vesa Puhakka sekä EM Lyon Business Schoolin kouluttajat. Moduulin kolmas kurssi toteutetaan Ranskassa Lyonissa, touko-kesäkuussa viikon kestävänä intensiivikurssina. Kaikkiaan moduuliin kuuluu 15 lähiopetuspäivää. Moduuli on pakollinen Executive MBA -ohjelmassa. Moduulin kaksi ensin mainittua kurssia ovat pakollisia EMBA in Safety Management ja Master of SafetyTM -ohjelmissa.

Liiketoiminnan kasvun elementit
1. Asiakaskeskeinen liiketoiminta
2. Liiketoiminnan kasvu ja myynti
3. EMBA-projektityö

Moduulin pedagogiset ratkaisut ovat tässä eriävät verrattuna muihin sisältömoduuleihin. Ensimmäinen kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna, jolloin siihen ei kuulu lähiopetusta ollenkaan. Liiketoiminnan kasvu ja myynti -kurssi järjestetään lähiopetukseen perustuvana opetuksena, kun taas moduulin kolmas kurssi toteutetaan opiskelijoiden keskinäisenä projektityönä katselmointeineen ja presentaatioineen. Kaikkiaan tähän moduuliin kuuluu lähiopetusta n. 8 päivää. Kouluttajaryhmään kuuluvat mm. professorit Petri Ahokangas, Satu Nätti ja Saila Saraniemi sekä yliopistonlehtori Lauri Haapanen. Moduuli on pakollinen Executive MBA -ohjelmassa. EMBA in Safety Management -ohjelmassa asiakaskeskeisen liiketoiminnan kurssi (1.) on pakollinen ja kurssit 2. ja 3. ovat keskenään valinnaisia.

Turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen
1. Työorganisaatio oikeussubjektina ja sosiaalisena järjestelmänä
2. Turvallisuus- ja lähijohtaminen 
3. Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen
4. Turvallisuusriskien hallinta

Moduuli toteutetaan lähiopetuksena, jota kokonaisuuteen sisältyy kaikkiaan 11 päivää. Keskeisinä kouluttajina ohjelmassa toimivat mm. johtava konsultti, FT Juhani Tarkkonen Innosafesta, psykologi, FT Marita Hyttinen Pihlajalinna Oyj:stä, TkT tutkijatohtori Arto Reiman Oulun yliopiston teknillisestä tiedekunnasta sekä yliopistotutkija, dosentti Sari Tappura ja  professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen yliopistosta. Moduuli on pakollinen EMBA in Safety Management ja Master of SafetyTM -ohjelmissa. Executive MBA -ohjelmaa opiskelevat voivat halutessaan valita moduulin tai yksittisiä kursseja moduulista  omaan opinto-ohjelmaansa.

Liiketoiminnan kehittäminen – Opinnäytetyö
1. Executive MBA -lopputyö

Lopputyö on tyyliltään oman yrityksen kehittämistyö, joka tehdään OyKKK:n asiantuntijoiden ohjauksessa. Teemaltaan lopputyö voi kohdentua liikkeenjohdon eri osa-alueisiin. Yleisimpiä fokusalueita ovat strateginen kehittäminen, eri liiketoimintaprosessien kehittäminen, markkinointiin ja kansainväliseen kasvuun tähtäävät toimet sekä henkilöstön kehittämiseen ja johtamiseen liittyvät haasteet. Opinnäytetyö on pakollinen Executive MBA ja EMBA in Safety Management -ohjelmissa. Viimeksi mainitussa lopputyön teeman tulee käsitellä turvallisuusjohtamista tai työhyvinvointia.

Koska koulutus järjestetään arkipäivinä, tulee työnantajan kanssa sopia mahdollisuudesta järjestellä työasiat siten, että osallistuminen lähiopetusjaksoille on mahdollista.