Saavutettavuusseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste


1. Asiakasrekisterin pitäjä

Executive Education
Oulu Business School
PL 4600
90014 OULUN YLIOPISTO
 

2. Asiakasrekisteriasioista vastaava henkilö ja tarkistuspyynnöt

Vastuuhenkilö:
Antti Kauppila
Puhelin: 0294 487 355
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

Yhteyshenkilö ja tarkistuspyynnöt:
Kaisa Pihlaja
Puhelin: 0294 483 752
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@oulu.fi

 3. Asiakasrekisterin nimi

Opiskelijarekisteri Executive Education
 

4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä kaikkia tietosuoja- ja muita soveltuvia lakeja ja sääntöjä. Ainoastaan valtuutetut henkilöt pääsevät niihin tietokantoihin ja järjestelmiin, jotka sisältävät henkilötietoja. Työntekijät ovat oikeutettuja käsittelemään henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Työntekijän oikeus päästä mainittuihin tietokantoihin ja järjestelmiin riippuu työntekijän työtehtävistä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Jokainen työntekijä on sitoutunut omassa toiminnassaan vastuullisesti ylläpitämään ja takaamaan tietosuojan toteutumisen.

Opiskelijarekisteri Executive Educationin tietoja käytetään koulutustoiminnan hallinnointiin, raportointiin, tilastointiin ja toteuttamiseen sekä opiskelijoiden opintojen suoritusmerkistöjen kirjaamiseen, arviointiin, etenemisen seurantaan sekä todistusten ja diplomien tekemiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Opiskelijarekisteri Executive Education voi sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Tutkinto/oppiarvo
  • Työnantajan nimi
  • Työtehtävä/ammattinimike
     

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Opiskelijarekisterin Executive Educationin tiedot saadaan verkkosivuston kautta tulevista koulutushakemuksista. Hakemuslomake ja verkkosivutomme sijaitsevat Koodiviidakko Oy:n palvelimella. Koodiviidakon tietosuojaselosteen näet TÄSTÄ.
 

7. Säännönmukaiset tietojen tarkistukset ja luovutukset

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisesti tai luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakassuhteen loputtua asiakkaan vaatimuksesta.
 

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme sitoutuneet Oulun yliopiston tietosuojapolitiikkaan ja opiskelijarekisterin tiedot säilytetään Oulun yliopiston palvelimella, joka on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 

11. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.