Saavutettavuusseloste

Executive MBA - Vastuullinen, kestävä liiketoiminta ja johtajuus

Liikkeenjohdon koulutus - Executive MBA

Executive MBA -ohjelmamme pureutuu liiketoiminnan uudistamisen ja kasvun kysymyksiin uusien liiketoimintamallien, megatrendien sekä globaalin liiketoiminnan vaatimusten ja muutosten kautta. Talouden johtamisen, johtajuuden ja vastuullisuuden teemat ovat keskeinen osa johtamiskoulutusohjelman rakennetta ja sisältöä. EMBA in Safety Management -ohjelmassa keskitytään edellä mainittujen aiheiden lisäksi myös turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen moninaiseen sisältöön.

Sisällön läpileikkaavana teemoina ovat kestävä ja vastuullinen liiketoiminta sekä vastuullinen johtaminen.

EMBA-kokonaisuudesta löydät uusia näkökulmia organisaatiosi ja itsesi kehittämiseen riippumatta siitä, edustatko yksityistä vai julkista sektoria, mikä on perustutkintosi tai millainen on työhistoriasi. Jos vastuullasi on liiketoiminnan kehittäminen jossain muodossa, niin ohjelma tuo sinulle tutkittua tietoa, uusia käyttökelpoisia työkaluja ja verkostot kehittämistoimille. Lähtökohtaisesti monitaustaisessa opiskelijaryhmässä käydyt keskustelut tutustuttavat opiskelijat liikkeenjohdon johtamiskoulutuksen monisävyisiin teemoihin useista eri näkökulmista.

EMBA-koulutus

EMBA-ohjelmaan kuuluu pakollisina opintoina kolme sisältömoduulia sekä opinnäyte- eli lopputyö. Moduuleissa käsitellään liiketoiminnan strategista kehittämistä ja uudistamista, johtamista ja johtajuutta mm. innovaatiotoiminnan, nykyaikaisen markkinoinnin ja myynnin kautta. Lisäksi tarjoamme valtakunnallisesti ainutlaatuisen turvallisuusjohtamisen sisältökokonaisuuden yhtenä valinnaisena EMBA-moduulina. Se sisältyy pakollisena EMBA in Safety Management ja Master of Safety -ohjelmiin. Opetustavat johtamiskoulutusohjelmassamme sisältävät lähiopetusta, verkko-oppimista, projektityöskentelyä sekä omaehtoista opiskelua.

Ohjelma on joustava

EMBA-kokonaisuuden moduulirakenne mahdollistaa joustavan ratkaisun opintojen aloittamiseen lukuvuoden aikana itselle sopivana ajankohtana sekä ohjelman suorittamiseen. Ohjeellinen suoritusaika on kaksi vuotta, mutta ohjelman voi myös suorittaa nopeammin, jopa yhdessä vuodessa tai pidemmän ajan kuluessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Yleisin opintojen aloittamisaika on syyskuun alussa, mutta yleisiä aloittamisaikoja ovat myös vuoden vaihteen jälkeen tammi- tai helmikuussa. Myös muut aloitusajat ovat mahdollisia.

Syyslukukaudelle ajoittuvat pakollisista moduuleista liiketoimintaympäristön muutos ja strategiat, johon sisältyy 15 lähiopetuspäivää sekä valinnaisena moduulina turvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen, 11 lähiopetuspäivää. Kevätlukukaudelle ajoittuu johtajuus ja liiketoiminnan johtaminen, joka sisältää mm. Ranskassa, Lyonissa järjestettävän viikon kestävän koulutuksen sekä 10 lähiopetuspäivää Oulussa. Liiketoiminnan kasvun elementit -moduuli on muodoltaan joustavampi ja siihen sisältyy lähiopetuksen lisäksi verkkokurssi sekä toimeksiantoon perustuva projektityö. Lähiopetusta moduuliin sisältyy vajaat 10 päivää projektityökatselmointeineen.

Kansainvälisesti akkreditoitua johtamiskoulutusta

Toimintatapamme seuraa parhaiden kansainvälisten liikkeenjohdon koulutusten mallia, joka säännöllisesti auditoidaan. Oulun yliopiston Executive MBA -ohjelmalle myönnettiin ensimmäiset valtakunnalliset akkreditoinnit vuosina 2002 ja 2006. Vuodesta 2010 lähtien kansallisen tason akkreditoinneista on Suomessa luovuttu ja Oulun yliopistossa alettiin tavoitella kansainvälisiä akkreditointeja. Marraskuussa 2013 Oulun yliopiston kauppakorkeakoululle myönnettiin arvostettu AACSB -akkreditointi. Tämän laatuleiman on ansainnut vain n. 5 % maailman businesskouluista. Akkreditointi uusittiin seuraavaksi viisivuotiskaudeksi tammikuussa 2019 ja jälleen uudestaan tammikuussa 2024.

MBA-tutkinto vai MBA-koulutus?

(E)MBA-koulutukset eivät ole Suomen lainsäädännön mukaan tutkintoja kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ne määrittää, vaan täydennyskoulutusohjelmia. Kansainvälisessä käytännössä EMBA ja MBA -koulutukset kuitenkin ovat maisteritutkintoja siten kuin ne ymmärretään akkreditoivissa tahoissa kuten AACSB. Suomessa kuvaava termi kaikille MBA-koulutuksille lienee tutkinnon kaltainen ohjelma. Mikäli opiskelijamme hakevat kansainvälistä uraa, rinnastetaan EMBA-koulutus Suomen rajojen ulkopuolella maisteritutkinnoksi ja AACSB-akkreditointi tekee tarkentavat kysymykset tutkintotodistuksen kirjoittaneen kauppakorkeakoulun luotettavuudesta ja laatutasosta tarpeettomiksi.

EMBA- vai MBA -koulutus?

Kansainvälisessä käytännössä EMBA-tutkinnot tai koulutukset ovat perinteisesti liikkeenjohtajille suunnattuja työn ohessa suoritettavia johtamiskoulutusohjelmia ja sitä kuvaa myös lyhenne E sanasta "Executive". MBA-tutkinnot taas ovat yleisimmin kokopäiväistä opiskelua. Yleensä termin eteen liitetäänkin selvyyden vuoksi vielä tarkennus "full-time". Myös ohjelmien opiskelijaprofiilissa on yleensä kokemusero: Executive MBA -tutkintojen opiskelijoilla on kovemmat kokemusvaatimukset kuin MBA-tutkinnoilla. Jotta asia ei olisi niin yksinkertainen, niin myös "part-time" MBA-tutkintoja on tarjolla eri yliopistoissa. Niissäkin tapauksissa opiskelijoiden työkokemuksen määrä on monesti erottavana tekijänä. Kun puhutaan yhdessä EMBA- ja MBA -koulutuksista, käytetään yleisesti termiä MBA-ohjelmat.

Oulun yliopiston EMBA-koulutus

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa toteutettava EMBA-koulutusohjelma on perustettu v. 1989 ja se kuuluu Suomen ensimmäisten MBA-ohjelmien joukkoon. Ohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat avainasemassa yrityksensä tai tulosyksikkönsä liiketoiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Ohjelman esitteen löydät TÄSTÄ

Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ