Saavutettavuusseloste

Arja Ronkainen

Keskustelujen anti ja esille nousseet yrittäjien eri näkökulmat parasta antia

Olin jo jonkin aikaa miettinyt jotakin johtamiskoulutusta hakeakseni uutta potkua yritykseemme. Näin lehti-ilmoituksen alkavasta EMBA:sta ja päätin hakea. Ajattelin kyllä, etten pääse mukaan, koska olen jo vanha yrittäjä. Pääsin kuitenkin mukaan ja olen otettu.

Minusta on ollut hienoa havaita, ettei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä johtamistyötä tai toimia yrittäjänä. Parasta antia ovat olleet keskustelujen anti ja esille nousseet yrittäjien eri näkökulmat, jotka monesti pohjautuvat kokemukseen. Kun näihin liitetään kouluttajina toimivien tutkimuksiin perustuva tieteellinen näkökulma, on lopputulos erinomainen.

On ollut hienoa huomata, että meillä yrittäjillä on tietynlainen ja pitkälle samanlainen aktiivinen suhtautuminen työhön, työn tekemiseen ja koko yhteiskuntaan huolimatta siitä, että olemme eri-ikäisiä ja eri aloilla toimivia. Osallistujat ovat mahtavia ja myös Ranskassa vietetty keväinen Lyon-viikko oli antoisa.

Mielestäni yrittäjien ei tule pelätä lähteä mukaan koulutukseen; aikataulu on kyllä laadittava ja yritettävä pysyä siinä, mutta siihenhän me olemme tottuneet.

Arja Ronkainen
EMBA 2014