Verofoorumi 2019 – Verotus muutosten kourissa?

Martti Ahtisaari Instituutin helmikuisessa Verofoorumissa teemana oli ”Verotus muutosten kourissa?”. Tilaisuudessa paneuduttiin verotuksen näkymiin nyt ja tulevaisuudessa Suomessa ja muualla, kun globalisaatio, uudet liiketoimintamallit ja teknologian kehitys lohkoketjuineen ovat tuoneet mukanaan uusia verotuksellisia haasteita.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on ollut keskeisessä roolissa Verohallinnon digitalisuuden kehittämisessä, ensin tietohallintojohtajana ja helmikuusta 2018 lähtien pääjohtajana. Puheenvuorossaan pääjohtaja Heikura käsitteli nykyisiä ja tulevia verotuksen trendejä sekä valotti, miten digitalisaatio on muuttanut maailmaa lyhyessä ajassa.

Erityisesti pääjohtaja nosti esiin alustatalouden merkityksen verotuksen näkökulmasta: verovajeen kasvun riski Suomessa voi olla jopa 1-2 miljardia euroa vuodessa, mikäli ennustukset alustatalouden 25-35 %:n osuudesta kokonaistaloudesta vuoteen 2025 mennessä toteutuvat. Digitalisaatio ei ole kuitenkaan tuonut mukanaan pelkkiä haasteita, muistutti pääjohtaja Heikura: ”Uudet teknologiat mahdollistavat nykyistä reaaliaikaisemman toiminnan sekä sen, että verottaja on mukana prosessissa luonnollisena toimijana, eikä erillään prosessista.” Esimerkkinä tästä Heikura esitteli Nordic Smart Government -hanketta, jonka avulla pyritään virtaviivaistamaan muun muassa verotuksen prosesseja yhteistyössä Pohjoismaiden kesken.

Myös Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen professori Petri Sahlström korosti omassa puheenvuorossaan globalisaation tuomia haasteita – kun liiketoiminta on globaalia mutta verotus lokaalia. Globalisaation myötä verotuksessa on edelleen voimassa perinteinen konteksti, jota haastavat mm. tuotannontekijöiden liikkuvuus ja muuttuminen sekä verokilpailu. ”Informaatio on jatkossa tärkein tuotannontekijä, ja jo nyt maailmaan on syntynyt globaaleja informaatiomonopoleja”, totesi professori Sahlström. Kuka informaation omistaa ja miten sitä verotetaan, on verottajalle haaste.

Tilaisuuden päätti varatuomari Pirjo Vaarala, joka Oulun kauppakamarin edustajana puhui yritysverotuksen uudistusesityksistä sekä harmaan talouden torjunnasta Suomessa ja kansainvälisesti. Hän tarkasteli myös sukupolvenvaihdokseen liittyviä verokysymyksiä, säännösten väärinkäytön ja veronkierron estämisen keinoja sekä esitteli Keskuskauppakamarin vastajulkistetun veroselvityksen tuloksia.

Esitysmateriaalit: Markku Heikura, Petri Sahlström ja Pirjo Vaarala

Teksti: Marja Alatalo ja Sauli Sohlo
Kuvat: Pirjo Jaukkuri

Uutinen Oulun yliopiston sivuilla
 

Kuvassa: Martti Ahtisaari Instituutin varajohtaja Sauli Sohlo, johtaja Veikko Seppänen, varatuomari Pirjo Vaarala, professori Petri Sahlström ja verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura