Saavutettavuusseloste

 

Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

  • Ohjelmaan hyväksymisvuosi: 2016
  • Kotimaa: Suomi
  • Tutkimusaihe: Yrittäjyys ja sosiaalinen muutos, organisatorisen toiseuden ja subjektiviteetin rakentuminen, postkolonialismi, kulttuurit ja organisaatio (johtaminen)
  • Väitöstutkimuksen pääohjaaja: Professori Vesa Puhakka

Väitöskirjatutkimukseni kontribuoi kahteen eri tieteelliseen keskusteluun, sekä kriittiseen yrittäjyystutkimukseen että ajankohtaiseen keskusteluun organisatorisesta moninaisuudesta ja epätasa-arvosta. Tutkimuksessani tarkastelen subjektiviteetin ja sosiaalisen muutoksen rakentumista organisoinnissa, perehtyen tarinoihin pienyrittäjien päivittäisestä elinkeinon harjoittamisesta sosiaalisessa kontekstissa, jota leimaa köyhyyden, marginalisaation ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset. Tutkimuksessa keskityn maantieteellisen paikan (kulttuurin) ja yksilön äänen (subjektiviteetin) rakentumisen dynamiikkaan, tuodakseni esiin vaihtoehtoisia kertomuksia organisoitumisesta ja yrittäjyydestä yksilöiltä, jotka elävät ja toimivat yhteiskuntamme laidalla ja joita johtamisen ja yrittäjyyden tieteellinen diskurssi ei ole aiemmin kuullut. Tutkimuksen tarkoitus on avata tätä diskurssia kuulemaan kertomuksia, joissa yrittäjyyden lähtökohtana on toimijuuden rakentaminen ja sosiaalinen muutos, ja samalla tuoda esiin niitä käytäntöjä, jotka tämän tutkimusperinteen sisällä tuottavat ja ylläpitävät toiseutta ja epätasa-arvoa.

Aikaisemmat tutkinnot:

Kauppatieteen maisteri, Oulun yliopisto, Oulu Business School (2012)
Pääaine: Johtaminen

Kirjankappaleita:

Kaasila-Pakanen, A-L. & Puhakka,  V. (forthcoming) The Other reading: Reflections of postcolonial deconstruction for critical entrepreneurship studies in Fayolle, A., Ramoglou, S., Karatas-Özkan, M. and Nicolopoulou, S. (Eds.) Philosophical Reflexivity in Entrepreneurship: Understanding, challenging, advancing and synthesizing worldviews in entrepreneurship research: Routledge.

Kaasila-Pakanen, A-L. (2015) A postcolonial deconstruction of diversity management and multiculturalism. In Bendl, R., Bleijenbergh, I., Henttonen, E. and Mills, A.J. (Eds.), The Oxford Handbook of Diversity in Organizations: Oxford, Oxford University Press.

Kansainvälisiä konferenssijulkaisuja:

Kaasila-Pakanen, A-L. (2017) Embodied feminist postcolonial ethics of organization - reflections on responsibility, politics and ethics of representing others. European Business Ethics Network EBEN Annual Conference 2017, Jyväskylä 14.-16.6.2017. Conference proceedings.

Kaasila-Pakanen, A-L. & Puhakka, V. (2016) Empowerment by oppression: managing poverty by creation of an entrepreneurial self. EGOS (European Group of Organization Studies) Conference 2016, Naples 7.-9.7.2016. Conference proceedings.

Kaasila-Pakanen, A-L. (2014) Rethinking multiculturalism through cultural difference. EGOS (European Group of Organization Studies) Conference 2014, Rotterdam 3.-5.7.2014. Conference proceedings.

Kaasila-Pakanen, A-L. (2014) Venture creation, growth and opportunities – what else is there to entrepreneurship? Critical Management Studies PhD Conference 2014, Leicester 16.-17.9.2014. Conference proceedings.

Muita esitelmiä ja tutkimusseminaareja:

Kaasila-Pakanen, A-L. (2017) Feminist postcolonial reflections on writing from, but ‘beyond’ the Global North in CMS. International Doctoral Consortium. Jyväskylä 12.-14.6.2017.

Kaasila-Pakanen, A-L. (2017) Embodied feminist postcolonial ethics of organization - reflections on responsibility, politics and ethics of representing others. Diverse organizing/organizational diversity – methodological questions and activist practices. Copenhagen Business School 2.-3.5.2017.

Kaasila-Pakanen, A-L. (2016) In-between frames of belonging and contexts of becoming: A postcolonial analysis of the discursive construction of otherness in organizing. Sobey School of Business International Doctoral Consortium 8.-10.6.2016.

Kaasila-Pakanen, A-L. (2016) At the nexus of entrepreneurship and development discourse: postcolonial reflections. Sobey School of Business International Doctoral Consortium 8.-10.6.2016.

Kaasila-Pakanen, A-L. (2014) Reframing entrepreneurship through postcolonialism. EDEN Doctoral seminar on qualitative business research. Brussels, 2014.