Saavutettavuusseloste

 

Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

  • Ohjelmaan hyväksymisvuosi: 2016
  • Kotimaa: Suomi
  • Tutkimusaihe: Vaihtovelkakirjalainat osana instituutionaalisten sijoittajien sijoitusstrategioita (rahoitus)
  • Väitöstutkimuksen pääohjaaja: Professori Jukka Perttunen

Tutkin väitöskirjassani suurten instituutionaalisten sijoittajien arvopaperiomistuksia sekä sitä, miten instituutionaalisten sijoittajien kaupankäyntipäätökset vaikuttavat arvopaperimarkkinoihin ja talouteen kokonaisuutena. Väitöskirjani erityistarkastelun kohteena ovat vieraan pääoman arvopaperit kuten yritysvelkakirja ja vaihtovelkakirjalainat.

Vaihtovelkakirjalainamarkkinat ovat keskittyneet muutaman suuren instituutionaalisen sijoittajan käsiin, joten instituutionaalisten sijoittajien tekemillä päätöksillä ja kohtaamilla ongelmilla on merkittävä vaikutus vaihtovelkakirjalainamarkkinoiden toimivuudelle. Suurten instituutionaalisten sijoittajien päätösten arvopaperimarkkina- ja talousvaikutusten lisäksi tutkin väitöskirjassani instituutionaalisten sijoittajien kykyä luoda arvoa omille rahoittajilleen, ts. yksityissijoittajille. 

Tutkimusaiheet: Kiinteän tuoton arvopaperit, instituutionaaliset sijoittajat, epätäydelliset markkinat 


Aikaisemmat tutkinnot: 

KTM (rahoitus): Oulun yliopisto, Oulu Business School (Pro gradu –työn otsikko: Convertible arbitrage funds´ liquidity driven trading with other institutional investors) 

KTK (rahoitus): Oulun yliopisto, Oulu Business School 

CV


Meneillään olevat tutkimukset: 

Institutional Investors and Convertible Bond Selection Skills: Evidence from 13f Holdings, Juha Joenväärän kanssa. 

Characteristics-based Corporate Bond Portfolio Optimization, Jari Karppisen and Juha Joenväärän kanssa.