Saavutettavuusseloste

 

Veikko Seppänen

Veikko Seppänen on digitaalisen liiketoiminnan professori


Veikko Seppänen väitteli tekniikan tohtoriksi 1990, kauppatieteiden tohtoriksi 2001 ja oikeustieteen tohtoriksi 2014. Hän on työskennellyt VTT:llä, Elektrobit-yhtiöissä (nykyisin Bittium) ja vuodesta 2000 ohjelmistoliiketoiminnan professorina Oulun yliopistossa, 2002 alkaen sivutoimisena.

Vuonna 2016 hänet nimitettiin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun digitaalisen liiketoiminnan professoriksi. Martti Ahtisaari Instituutin johtajana hän on toiminut vuodesta 2010.

Seppänen on osallistunut moniin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja julkaissut yli 160 tieteellistä, ammatillista ja muuta julkaisua. Hänen tutkimuskohteitaan ovat digitaalinen liiketoiminta ympäristöineen, yritysten verkostot ja suhteet ja niiden ohjaus sekä liiketoiminnan kehittyminen.

Julkaisut