Saavutettavuusseloste

Yrittäjyysekosysteemi ja maahan muuttaneet korkeasti koulutetut naisyrittäjät

Martti Ahtisaari Instituutin väitöskirjatutkija, M.Sc Raushan Aman väittelee keskiviikkona 27.3.2024 aiheenaan yrittäjyysekosysteemi ja maahan muuttaneet korkeasti koulutetut naisyrittäjät.

Isäntämaan yrittäjyysekosysteemin rooli on oleellinen maahan muuttaneiden yrittäjien houkuttelemisessa, motivoinnissa ja maassa pitämisessä. Aihealueen tutkimus, jossa selvitetään isäntämaan liiketoimintaympäristön ja yrittäjyysekosysteemin vaikutusta maahanmuuttajayrittäjien toimintaan, on vielä vähäistä. Erityisen vähäistä on tutkimus, joka keskittyy identiteetiltään erilaisten yrittäjien, kuten naisyrittäjien, toimintaan. Huolimatta siitä, että naisten lukumäärä maahanmuuttajina ja yrittäjinä on kasvanut, aikaisempi tutkimus ei ole riittävässä määrin painottanut maahan muuttaneiden naisten merkitystä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä.

Yrittäjyysvalmiuksien kehittämisen tutkimuksessa maahanmuuton ja diasporan merkitys on tunnustettu, mutta korkeasti koulutettujen ja kyvykkäiden naisyrittäjien osalta tutkimuksessa on merkittäviä aukkoja erityisesti, kun tarkastellaan yrittäjyyden haasteita ja mahdollisuuksia.

Väitöstutkimuksen tavoitteena on yhdistämällä maahanmuuttoon ja naisten yrittäjyyteen kohdistuva tutkimus tuottaa uutta tietoa ja ymmärtää, kuinka sosiaalinen sukupuoli ja inklusiivisuus näkyvät yrittäjyysekosysteemissä samalla huomioiden korkeasti koulutettujen maahanmuuttajanaisten yrittäjyyden esteitä ja potentiaalia.

Tutkimuskysymyksiä on kaksi: kuinka yrittäjyysekosysteemi vaikuttaa vähemmistöön kuuluvien maahanmuuttajanaisten yrittäjyyteen ja kuinka nämä naisyrittäjät vaikuttavat yrittäjyysekosysteemin kestävään kehittymiseen.

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena, joka perustuu teemahaastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin keinoin kerättyyn dataan sekä arkistoaineistoihin. Tutkimuksen kontribuutio on yrittäjyysekosysteemin, naisyrittäjyyden ja maahanmuuttajayrittäjyyden kontekstissa selittäen, kuinka makrotason muuttujat kuten politiikat, markkinat, inhimillinen pääoma, tukijärjestelmät ja rahoitus mahdollistavat tai rajoittavat maahan muuttaneiden korkeasti koulutettujen ja kyvykkäiden naisten yrittäjyyttä. Käytännössä työn kontribuutio kohdistuu YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin 4 (hyvä koulutus), 5 (sukupuolten tasa-arvo) ja 8 (ihmisarvoista työtä ja talouskasvua).

VÄITÖSTILAISUUDEN TIEDOT

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika
Ke 27.03.2024 12:00

Väitöstilaisuuden paikka
Linnanmaa, TA105

Väitöksen aihe
Yrittäjyysekosysteemi ja maahan muuttaneet korkeasti koulutetut naisyrittäjät

Väittelijä
Master of Science Raushan Aman

Tiedekunta ja yksikkö
Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine
Kansainvälinen liiketoiminta

Vastaväittäjä
Professori Sierk Horn, Munich University of Applied Sciences

Kustos
Professori Petri Ahokangas, Martti Ahtisaari Instituutti