Saavutettavuusseloste

Turvallisuusjohtamisen koulutuksemme huomioitiin

Pitkäaikainen yhteistyömme turvallisuuden johtamisen edistämisessä sai tunnustusta Finnsafe ry:n 50-vuotisjuhlassa loppuvuodesta 2020. Järjestön plaketti myönnettiin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun Martti Ahtisaari Instituutille pitkäaikaisesta yhteistyöstä turvallisuuden johtamisen kehittämiseen tähtäävästä toiminnasta. Yhteistyössä suunnittelemamme Master Of Safety -koulutusohjelma on konkreettinen osoitus siitä, kuinka olemme voineet yhdessä edistää osaamista ja toimia, jotka parantavat elinkeinoelämän mahdollisuuksia kehittää turvallisempaa työelämää ja luoda turvallisuuskulttuuria kaikilla työpaikoilla. Vuonna 2009 käynnistetty koulutusohjelma on tuonut akateemisesti tutkittua tietoa työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin alan teemoista valtakunnallisesti tarjolle. Se on saanut kiitosta mm. siitä, että se antaa laajan näkökulman turvallisuuden johtamisen teemaan ja käy ansiokkaasti läpi uusinta tutkimustietoa työpaikkojen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi.

 

Kiitokset yhteistyön aloittamiselle ja ohjelman rakentamiselle kuuluvat etenkin Finnsafe ry:n silloiselle toiminnanjohtajalle Jukka Tammiselle sekä Oulun yliopiston professori (emer.) Seppo Väyryselle. Ilman heidän hyvää yhteistyötä ja verkostoja silloinen toiminnan alkuun saattaminen ja rakentaminen olisi ollut huomattavasti hankalampaa, ja nykyinen toimintatapa olisi ehkä huomattavan toisenlaista, mikäli sitä olisi ollenkaan. Lämmin kiitos tähänastisesta yhteistyöstä Finnsafe ry. ja menestystä tulevaisuuteen!

 

Antti Kauppila

Ohjelmajohtaja

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu