Opetushallitus perustanut Osaamisen ennakointifoorumin

21.11.2017

Opetushallitus on perustanut Osaamisen ennakointifoorumin, joka  muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä, ennakointiprosessin ohjausryhmästä ja asiantuntijaverkostosta. Ennakointiryhmissä ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat sekä opetushallinto. Ryhmät on asetettu ajalle 2017-2020.

Ennakointiryhmät osallistuvat ennakointiin ja ennakointihankkeisiin; analysoivat työelämän osaamistarpeita ja niiden vaikutuksia; tekevät  aloitteita ja antavat suosituksia koulutuksen tutkintorakenteen ja sisältöjen sekä työelämäyhteistyön kehittämiseksi; tarkastelevat ammatillisen ja korkeakoulutuksen välisiä toimintatapoja; sekä esittävät tutkimus- ja kehittämisehdotuksia.

Veikko Seppänen Martti Ahtisaari Instituutista on kutsuttu Osaamisen ennakointifoorumin Teknologiateollisuus ja -palvelut -ennakointiryhmän asiantuntijaverkoston jäseneksi.

Lisätietoja: Osaamisen ennakointifoorumi