My Blog - Yrittäjyyskoulutusta yliopistosta!

5.6.2017

Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus eivät ole enää mikään harvinaisuus yliopistoissa, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatusstrategiakin kattaa kaikki asteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Itse asiassa yliopistoissa on ollut yrittäjyyden asiaa tarjolla jo varsin pitkään ja jotkut niistä kuten Oulun yliopiston yhteistyökumppani Babson College Yhdysvalloissa ovat keskittyneet yksinomaan siihen.

Toisaalta lienee reilua todeta, että yliopistojen yrittäjyyskoulutus on yhä toteutettu varsin eri tavoin eri tahoilla. Usein kyse on yrittäjyyden ja yritystoiminnan esittelemisestä osana monialaista ja -tieteistä yliopisto-opetusta ja varsinkin uusiin teknologioihin liittyen. Tämä on ymmärrettävää, kun pyritään edistämään opiskelijoiden työllistymistä sekä yliopiston liike-elämäyhteistyötä ja vaikuttavuutta. Mainitut ovat toisaalta tulleet aiempaa paljon lähemmäksi toisiaan erilaisten ympäristöjen kautta, joissa opiskelijat, opettajat, tutkijat ja yrittäjät toimivat yhdessä – kuten vaikkapa Business Kitchen ja Tellus-innovaatioareena Oulun yliopistossa.

Monet toimintaympäristöt keskittyvät yrittämisen taitoihin – tai ehkä nykyään erilaisten realististen harjoitteiden kautta kokemuksiin, kun taas yrittäjyys ja liiketoiminta ovat myös vahvasti tiedollisia seikkoja etenkin liiketaloustieteen opetuksessa ja tutkimuksessa. Yrittäjyyskoulutuksen perinteisin juonne yliopistoissa on silti innovaatioiden kaupallistamisessa, joka on ollut selvästi taidollinen asia, mutta ei välttämättä samalla tavalla sosiaalisen vuorovaikutuksen teemoihin ja yrittämisen kokemuksiin kiinnittyvä kuin uudemmat toimintaympäristöt.

Tietopääoman, taitojen ja kokemusten yhteen tuomisen ohella tärkeä kysymys on, kenelle kaikille yrittäjyyskoulutusta tulisi tarjota yliopistossa: tietyille tai kiinnostuneille vai kaikille opiskelijoille, nuoremmille väitöstutkijoille vai substanssiosaamista jo kartuttaneille senioreille? Lisäksi, pitäisikö yrittäjyyskoulutus yhdistää muihin oppiaineisiin, tarjota yhtenä kokonaisuutena vai toteuttaa yksittäisinä opintojaksoina? Kuinka paljon tarvitaan tietoa ja miten harjoituttaa taitoja, vai onko etua yrityksen tai osuuskunnan perustamiskokemuksesta osana opiskelua tai tutkimustyötä?

Oulun yliopistossa on perinteitä yrittäjyyskoulutuksessa aina professori, yrittäjä ja Polar Electron perustaja Seppo Säynäjäkangs mukaan lukien – harvoin ovat salit pullistelleet kuten aikoinaan hänen yrittäjyysluennoillaan. Kauppakorkeakoulussa on ollut yrittäjyyden tutkimusta ja opetusta jo varsin pitkään ja yliopisto on osallistunut erittäin aktiivisesti uusien toimintaympäristöjen luontiin muun muassa Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin kanssa – voinee jopa sanoa, että edelläkävijänä.

Yksi uusimpia tietoja, taitoja ja kokemuksia yhdistävä paketti on yrittäjyyden sivuainekokonaisuus, joka tulee tarjolle myös avoimen yliopiston kautta. Siinä opiskelija tai tutkijakin pääsee osallistumaan yksin ja yhdessä yrittämiseen ideapitsauksesta luovaan taiteellisen työhön, mutta ei vailla viimeisintä tutkittua tietoa liiketoiminnasta eikä ilman yliopisto-opetuksen akkreditoitua AACSB-laatuleimaa.

Veikko Seppänen

Blogi on julkaistu myös Kerttu Saalasti Instituutin vierasblogina.