Saavutettavuusseloste

Marcus Wallenbergin säätiöltä rahoitusta MAI:n tutkijoille

Marcus Wallenbergin Liiketaloudellinen Tutkimussäätiö jakaa vuosittain apurahoja korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen. Apurahojen myöntämisessä suurta painoarvoa asetetaan sille, että tutkimus on yritysjohdon alueella tai muutoin keskeistä yritysjohdon näkökulmasta. Säätiö voi lisäksi tukea tutkijan osallistumista kansainväliseen konferenssiin sekä kansainvälisten seminaarien järjestämiseen että kansainvälisten luennoitsijoiden rahoitukseen Suomessa yritysjohdon alueella.

Vuonna 2024 säätiö myönsi apurahan neljälle Martti Ahtisaari Instituutin tutkijalle:

  • Raushan Aman - Tutkimusvierailu Bolognan yliopistoon
  • Irina Atkova - "Why Business Model Matter: Resilience and Sustainability in Digital Era"
  • Mahmoud Mohamed    - Väitöskirjan viimeistely, "Integration of Platforms into Multiplatform Ecosystems in the Connected Health Context" 
  • Julia Zhang - Väitöskirjan viimeistely ihmiskeskeisen henkilötietojen hallinnasta