Saavutettavuusseloste

Liiketoimintamallien legitimiteetti tulevaisuuden älykkään energiajärjestelmän kontekstissa

Martti Ahtisaari Instituutin väitöskirjatutkija, M.Sc Rashid Dehkordi väitteli tiistaina 25.6.2024 aiheenaan liiketoimintamallien legitimiteetti tulevaisuuden älykkään energiajärjestelmän kontekstissa.

Sähkörekkojen käyttöönotolla ennakoidaan olevan merkittävä vaikutus logistiikka-alan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja vihreän siirtymän toteuttamisessa tulevaisuudessa. Rashid Dehkordin väitöstutkimuksessa tutkitaan, kuinka rekkaliikenteen sähköistäminen muuttaa toimialan liiketoimintamalleja ja koko liiketoimintaekosysteemiä tuomalla alan vaikutuspiiriin uusia toimijoita.

Tutkimus on toteutettu kartoittamalla liiketoimintaekosysteemin sidosryhmien muutosta ja haasteita, joita alalle syntyy sähköistämisen ja vihreän siirtymän vaatimusten myötä sekä tunnistamalla skaalautuvia ja erilaisissa liiketoimintaympäristöissä toimivia liiketoimintamallivaihtoehtoja, joilla haasteisiin voitaisiin vastata.

Tutkimus on toteutettu haastattelemalla Suomessa ja Ruotsissa 26 alan avaintoimijaa, kuten yrittäjiä, johtajia, päättäjiä ja asiantuntijoita.

Tutkimus osoittaa, kuinka tunnistetuilla innovatiivisilla liiketoimintamalleilla, jotka vastaavat samanaikaisesti monen alan toimijan tarpeisiin, on merkittävä rooli alan päästövähennysten ja vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamisessa. Yritysten menestyminen vaatii kuitenkin myös liiketoimintaekosysteemin muiden toimijoiden hyväksynnän sekä koordinaatiota ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

VÄITÖSTILAISUUDEN TIEDOT

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika
Ti 25.6.2024 klo 12.00

Väitöstilaisuuden paikka
Linnanmaa, TA105

Väitöksen aihe
Liiketoimintamallien legitimiteetti tulevaisuuden älykkään energiajärjestelmän kontekstissa

Väittelijä
Master of Science Rashid Dehkordi

Tiedekunta ja yksikkö
Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine
Johtaminen

Vastaväittäjä
Dosentti Taina Eriksson, Turun yliopisto

Kustos
Professori Petri Ahokangas, Martti Ahtisaari Instituutti