Liikesivistysrahasto myönsi yli 300 000€ apurahoja Pohjois-Suomeen

30.11.2017

Liikesivistysrahasto on 27.11. jakanut apurahoina yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Pohjois-Suomen alueelle myönnettiin apurahoja 27 hankkeelle, yhteensä 310.900 euroa. Tällä apurahakierroksella suurimman painoarvon saivat valtakunnallisten painoalojen mukaisesti digitaalisuus liiketoiminnan edistäjänä, toimialojen ja organisaatioiden uudistaminen sekä yrittäjyyden tutkimus.

Marraskuun 7. päivänä vuonna 1919 perustettu Liikesivistysrahasto tukee sääntöjensä mukaisesti korkeampaa taloudellista sivistystä, jota edistetään yliopisto- ja korkeakoulutasolla (väitöskirja- ja post doc -tutkimus) sekä ammattikorkeakoulutasolla. Rahaston toiminnan perustana ovat lahjoitukset, jotka sijoitetaan tuottavasti ja turvataan lahjoitusten reaaliarvon säilyminen.

Martti Ahtisaari Instituutin väki kiittää Liikesivistysrahastoa kauppatieteiden vahvasta tukemisesta Pohjois-Suomessa sekä onnittelee lämpimästi kaikkia apurahan saajia.

Uutinen Liikesivistysrahaston sivuilla: www.lsr.fi