Saavutettavuusseloste

From tensions to synergy: Causation and effectuation in the process of venture creation

Martti Ahtisaari Instituutin apulaisprofessorin, tohtori Irina Atkovan, ja hänen kollegoidensa artikkeli on tunnustettu yhdeksi kymmenestä eniten siteeratusta artikkelista Strategic Entrepreneurship Journal -lehdessä, joka kuuluu Financial Timesin rankingiin. Tämä tunnustus perustuu Clarivate Analyticsin siteeraustietoihin, joissa vertailtiin 1. tammikuuta 2022 ja 31. joulukuuta 2023 välillä julkaistuja artikkeleita.

Artikkeli, jonka otsikko on "From tensions to synergy: Causation and effectuation in the process of venture creation", syventyy uusien yritysten perustamisprosessin monimutkaisuuteen, korostaen erilaisten päätöksentekologiikoiden yhdistämisen merkitystä. Erityisesti se tutkii päämääräsuuntautuneen kausaation ja ei-päämääräsuuntautuneen efektuaation yhdistämistä, mikä on ratkaisevan tärkeää startup-yrityksen menestykselle. Tämän synergiaan pääsemisen tie on kuitenkin usein täynnä jännitteitä.

Tohtori Atkova ja hänen kollegansa tutkivat 41 uutta yritystä koskevaa episodia yrittäjiltä Suomesta ja Tanskasta, ja he havaitsivat, että näitä jännitteitä voi esiintyä yksilöllisellä, organisatorisella ja organisaatioiden välisellä tasolla. Tutkimuksessaan he esittävät myös neljä erilaista mekanismia, joiden avulla yrittäjät voivat navigoida ja ratkaista näitä jännitteitä sekä omissa yrityksissään että suhteissaan muihin sidosryhmiin.

Tämä oivaltava tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa yrittäjille ja muille startup-ekosysteemin sidosryhmille, tarjoten käytännön strategioita erilaisten lähestymistapojen harmonisoimiseksi ja yrityksen menestyksen parantamiseksi. Tunnustus tästä tutkimuksesta eniten siteerattuna työnä korostaa sen vaikutusta ja merkitystä yrittäjyyden alalla.

Englanninkielinen artikkeli on luettavissa täällä