EMBA News - Innovaatiokeskus aloittanut toimintansa

5.2.2019

EMBA News - Innovaatiokeskus aloittanut toimintansa

Oulun yliopiston innovaatioihin, yritysyhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut on koottu yhteen Yliopiston Innovaatiokeskukseksi (University Innovation Centre, UIC). Tutkijoita, opiskelijoita ja yrityksiä yhden luukun periaatteella palveleva keskus aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa.

Innovaatiokeskus hoitaa immateriaalioikeuksiin (IPR) liittyvät palvelut, yritysyhteistyön koordinoidun hoitamisen yhteistyössä tiedekuntien kanssa sekä kaikki liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut ideoinnista, hautomo- ja kiihdyttämötoimintojen kautta rahoituksen hankkimisen avustamiseen lupaavimmille yritysaihioille. Innovaatiokeskus ei osallistu yrittäjyyteen liittyvään opintopisteitä tuottavaan koulutukseen, joka tullaan hoitamaan jatkossakin tiedekunnissa.

Innovaatiokeskus käynnistyy aluksi nykyisillä innovaatiopalveluista ja Telluksesta tutuilla toimintakonsepteilla, mutta toimintojen laajentaminen ja uudistaminen alkoivat heti vuoden alussa mm. YKS yhteiskampus hankkeen puitteissa yhdessä Oulun Ammattikorkeakoulun (OAMK) kanssa. Siinä käydään läpi kaikki nykyiset yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä tukevat toiminnot ja prosessit. Analysoidaan jokaisen hyvät ja huonot puolet, sekä päätetään, säilyykö toiminto jatkossakin osana innovaatiokeskuksen palvelutarjoamaa. Tämän lisäksi identifioidaan puutteet nykyisissä palvelukokonaisuuksissa ja kehitetään saumaton jatkumo yritysideasta yrityksen perustamiseen. Esimerkiksi opiskelijoille nykyisin tarjotuista palveluista meiltä puuttuu kokonaan oman yrityksen perustamiseen liittyvät toiminnot ja ammattimainen tuki sille.

Yliopiston innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien toimintojen keskittämisellä on selkeä tilaus. Kokoamme, systematisoimme ja ammattimaistamme kyseiset palvelut, jotta pystymme palvelemaan omaa henkilökuntaa, opiskelijoita sekä yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä entistä paremmin. Tavoitteemme on vastata näin yhteiskunnan kasvaviin odotuksiin saattaa tieteestä syntyvät innovaatiot liike-elämän ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Yliopiston Innovaatiokeskukseen siirtyy aiemman innovaatiopalveluiden kaksi työntekijää sekä Telluksessa yrittäjyystoimintoja hoitavat kaksi työntekijää. Yksikköön rekrytoidaan lisäksi uusina tehtävinä liiketoiminnankehittämisen päällikkö (BD Manager) sekä asiakaspäällikkö (Key Account Manager). Kyseiset uudet resurssit aloittavat keskuksessa viimeistään huhtikuun alussa. Innovaatiokeskukseen tulee sijoittumaan lisäksi Oulun ammattikorkeakoulun vastaavat palvelut ja henkilöt kevään 2019 aikana. Myös BusinessOulun kanssa keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista.

Arto Maaninen (kuvassa)
Vararehtori, Oulun yliopisto