EMBA News – DevOpsista potkua liiketoimintaan

30.1.2018

EMBA News – DevOpsista potkua liiketoimintaan

Liiketoiminnan dynamiikka on kaikille tuttua ja sillä paljon perustellaan bisnesstrategioita ja -operaatioita. Teknologiat, markkinat ja kilpailutilanne muuttuvat ja siksi yritysten pitää kehittää tarjoamiaan, prosessejaan ja organisaatiotaan.

Dynamiikan tahti ja tulevaisuuden erilaisten vaihtoehtojen määrä liiketoiminnassa voivat silti jäädä täysimääräisesti noteeraamatta vähän samaan tapaan kuin hiihdossa ennen luistelutyyliä.  Pitkään luultiin, että suksilla pitää edetä joko hitaasti umpihangessa minne tahansa haluaa tai rivakammin mutta hyvin kapeaa latu-uraa suoraan eteenpäin.

Uusien tietointensiivisten ratkaisujen tuottajat ovat jo alkaneet soveltaa nopeatempoisempaa ja laaja-alaisempaa DevOpsia, jossa kehitys (Development) ja käyttö (Operations) ovat kaiken aikaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa eivätkä enää yhteydessä vain korjaavan ylläpidon tai uusien tuoteominaisuuksien tiekartan kautta.

DevOps on yhtäältä pelkkä ketterän ja kevyen toimintalogiikan ilmentymä, mutta toisaalta sillä voi olla dramaattinen vaikutus koko yrityksen toimintaan. Jos asiakkaat otetaan laajasti mukaan Ops-tiedon tuottajina Deviin ja tiedon keruuta automatisoidaan, päästään ottamaan iso loikka yrityksen tilannetietoisuudessa ja tulevaisuuskyvyissä. Siitä seuraa usein tarve järjestää  ainakin tuotekehitys ja -integrointi sekä asiakastarjoamien toimitus uuteen uskoon.

DevOpsin oheen tarvitaan kuitenkin myös BizOpsia eli tarjoaman käytöstä on saatava suora kytkentä yrityksen tavoitteisiin, liiketoimintamalleihin ja ansaintalogiikoihin.  Nyt yhteys on usein vain ennalta suunnitellun strategia-uran varrella ja ehkä korkeidenkin tilaus-tarjouskinosten takana.

Jotkut yritykset, joiden tarjoamat ovat digitaalisia, ovat silti jo tarttuneet myös suuremman dynamiikan ja laajemman markkinapotentiaalin BizOps-etuihin. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa on menossa tutkimus, jossa pelialan firmojen asiakkaidensa parissa harjoittamaa ”mittausta” pyritään hyödyntämään liiketoiminnan ohjauksessa. Tämä laskentatoimen alaan kuuluva työ on mielestäni erityisen rohkea ja kiinnostava siksi, että monesti juuri taloushallintoa pidetään yrityksen tekemien jälkien perässä hiihtäjänä eikä minään ladunavaajana.

Mitä DevOps ja BizOps sitten vaativat? Monet liiketoiminnan kehittämisen ja toteuttamisen tavat ovat yhä hidastempoisen Demingin ympyrän vankeja – plan/do/check/act.  Kehittämisen, liiketoiminnan ja tarjoamien käytön yhteydet ovat toisin sanoen olemassa, mutta bisnesvälineissä on pituutta eräsuksien verran ja ehkä myös enemmän pitoa kuin luistoa. Periaatteessa ja käytännössäkin digitaaliset toiminta-alustat ja tietointensiiviset tarjoamat saavat Demingin ympyrän hyrräämään nopeammin. Itse ajattelen, että todella mielenkiintoiseksi kulku menee kuitenkin vasta sitten, kun ympyrä pyörii ainakin osin vastapäivään ja asiakkaiden kanssa yhteisvoimin – co-act/co-check/co-do/co-plan. Tosin tulevien kaksisuuntaisten markkinoiden aiheuttaman murroksen vuoksi pitää tietysti rukata myös asiaa koskevia käsitteitä, syntynee jos minkälaisia Ops-äksiä.

Veikko Seppänen
Veikko Seppänen on digitaalisen liiketoiminnan professori ja Martti Ahtisaari Instituutin johtaja