Saavutettavuusseloste

Digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatio: Näkökulmana data resurssina

Martti Ahtisaari Instituutin väitöskirjatutkija, KTM Laura Ristolainen väittelee perjantaina 12.4.2024 digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatiosta.

Teknologinen kehitys sekä yritysten ja yksilöiden itsensä keräämän reaaliaikaisen tiedon lisääntynyt saatavuus mahdollistavat yritysten uusien liiketoimintamallien innovoinnin. Digitaalisen transformaation osalta terveydenhuolto on kuitenkin muuttunut hitaasti. Nykypäivänä tieto on siiloissa, mikä estää yksilöitä ja muita ekosysteemitoimijoita hyödyntämästä henkilötiedon arvoa täysimääräisesti.

Väitöskirjan kvalitatiivinen tutkimus lisää ymmärrystä digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatiosta näkökulmasta henkilötieto resurssina. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja ymmärtää digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatiota terveyspalveluekosysteemin kontekstissa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatiota henkilötietojen hallintaan liittyvän ihmiskeskeisen lähestymistavan kautta, mikä tarkoittaa, että yksilöille tarjotaan keinot hallita, päästä käsiksi ja jakaa henkilötietojaan.

Tutkimuksen tulokset ovat: 1) se esittää käsitteellisen viitekehyksen digitaalisen alustaoperaattorin liiketoimintamalli-innovaatiolle terveyspalveluekosysteemissä näkökulmasta henkilötieto resurssina; 2) se tuo palvelualustojen, arvon yhteisluonnin ja palveluekosysteemien palvelumarkkinoinnin keskusteluun soveltamalla teoreettisia käsitteitä tutkimusongelman ymmärtämiseen kvalitatiivisessa tutkimuksessa; ja 3) se tuo näkemyksiä siitä, miten toimijat voivat lähestyä digitaalisen alustaoperaattorin liiketoimintamalli-innovaatiota ja pohtia tulevaisuuden rooleja ja mahdollisuuksia terveyspalveluekosysteemissä henkilötiedon näkökulmasta.

VÄITÖSTILAISUUDEN TIEDOT

Väitöstilaisuuden päivämäärä ja aika
Pe 12.4.2024 klo 12.00

Väitöstilaisuuden paikka
Linnanmaa, L5

Väitöksen aihe
Digitaalisten alustaoperaattoreiden liiketoimintamalli-innovaatio: Näkökulmana data resurssina

Väittelijä
Kauppatieteiden maisteri Laura Ristolainen

Tiedekunta ja yksikkö
Oulun yliopiston tutkijakoulu, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Martti Ahtisaari Instituutti

Oppiaine
Markkinointi

Vastaväittäjä
Apulaisprofessori Kaisa Koskela-Huotari, Tukholman kauppakorkeakoulu

Kustos
Professori Petri Ahokangas, Martti Ahtisaari Instituutti