Saavutettavuusseloste

Digitaalisen liiketoiminnan professori Petri Ahokangas avaa näkymiä tulevaisuuden liiketoimintaan 6G-verkoissa

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun digitaalisen liiketoiminnan professori, Martti Ahtisaari Instituutin johtaja Petri Ahokangas piti puheen uusien professorien juhlaluennolla aiheesta "Näkymiä tulevaisuuden liiketoimintaan 6G-verkoissa". Puheessaan professori Ahokangas avasi näkymiä siitä, kuinka 6G tulee vaikuttamaan liiketoimintaan, miten näitä vaikutuksia voitaisiin tutkia ja mihin asioihin meidän kannattaa tulevaisuudessa kiinnittää erityistä huomiota.

Professori Ahokankaan mukaan liiketoiminnan näkökulmasta uusi teknologia luo mahdollisuuksia, regulaatio asettaa rajat, ja liiketoimintamalleilla ja niihin liittyvillä työkaluilla puolestaan hahmotetaan, mitä liiketoiminta on käytännössä. Ahokangas painotti puheessaan, että tulevaisuuden tutkimus uuden teknologian alueella, kuten matkapuhelinviestinnässä tai matkaviestintäverkoissa ylipäätään, vaatii monitieteistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä, joka kattaa niin teknologian, regulaation kuin liiketoiminnan näkökulmat. Oulun yliopiston 6G-lippulaiva edustaa juuri tällaista tutkimusohjelmaa, mitä Ahokangas kiitteli puheessaan.

Siirryttäessä 5G:stä kohti 6G:tä ollaan tuntemattoman edessä - kukaan ei vielä tiedä, mitä 6G on. Ajatuksia ja visioita 6G:stä kuitenkin on, ja professori Ahokangas toikin esille puheessaan YK:n ITU-R järjestön hyväksymän vision 6G:stä. Tämän vision mukaan 6G:n kehitystä ohjaa neljä perusperiaatetta: ensimmäisenä kestävä kehitys, toisena turvallisuus, yksityisyyden suoja ja resilienssi, kolmantena kuinka tuoda mukaan viimeinen miljardi ihmistä, jotka eivät vielä ole matkaviestinnän piirissä, ja neljäntenä kaikkialla oleva älykkyys, tekoäly. Näistä perusperiaatteista on tunnistettu erilaisia 6G:n käyttöskenaarioita, joiden mukaan matkapuhelinviestintä voi olla kaikkialla tarjoten ihmisille uusia palveluita, kuten esimerkiksi immersiivisen tai holografisen viestinnän. Lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan luotettavaa ja nopeaa koneiden välistä viestintää, massiivista viestintää erilaiselle sensoreille, ja tekoälyn ja tutkan yhdistävää viestintää.

Professori Ahokankaan mukaan liiketoimintamalli nähdään mallina tai työkaluna, jolla voidaan tutkia, miten 6G luo arvoa asiakkaille, miten palvelut toimitetaan perille ja samalla varmistetaan, että liiketoiminta on kannattavaa. 6G voidaan yhtäältä nähdä yleiskäyttöisenä teknologiana, mikä tuo uusia vaatimuksia yrityksille teknologioiden ja teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Toisaalta yksittäiset yritykset eivät välttämättä kykene tekemään kaikkea itse, ja siksi liiketoiminta on hyvin pitkälle nykydigitalisaatiossa menossa alustatalouden suuntaan. Alustataloudella on myös suuri vaikutus siihen, miten yritykset toimivat yhdessä, miten ne jakavat rooleja liiketoiminnassa ja miten liiketoimintaverkostot toimivat, minkä takia nykyään usein puhutaan liiketoimintaekosysteemeistä.

Professori Ahokangas nosti esiin mahdollisia 6G:n liiketoimintamalleja, joita voivat olla 6G operaattorit, internetpalveluoperaattorit, reunapilvioperaattorit, verkkoresurssien välittäjät ja palveluvirran. 6G operaattorit sovittavat käyttäjien ja palveluntarjoajien tarpeet yhteen ja tuovat verkkoyhteyden rinnalle muitakin palveluja kuten sisältöpalveluja. Internetpalveluoperaattorit kytkevät verkkoyhteyden omien palveluidensa lisäksi. Reunapilvioperaattorit hyödyntävät pilvipalveluresursseja paikallisen palvelun räätälöintiin, esimerkkinä sisäverkot. Verkkoresurssien välittäjät välittävät erilaisia matkaviestinverkon tarvitsemia resursseja eri toimijoille, esimerkiksi edellä mainituille toimijoille, tarpeen mukaan. Palveluvirta tuo räätälöidyn palvelun paikasta ja verkon omistajasta riippumatta käyttäjälleen missä tahansa tekoälyä hyödyntäen.

Professori Ahokangas painotti, että tulevaisuuden liiketoiminnan tutkimuksessa tulisi keskittyä avoimiin kysymyksiin, kuten tekoälyn mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin alustoihin ja liiketoimintaekosysteemeihin, sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen kestävyyteen, palvelukokemukseen, sekä regulaation ja politiikan tulevaisuuteen matkaviestinverkoissa. Puheensa lopuksi professori Ahokangas totesi, että tutkimuksen tarkoitus on vaikuttaa tulevaisuuteen positiivisesti, luoden kestävän pohjan teknologialäheiselle liiketoimintatutkimukselle.

Uusien professorien juhlaluennon pääset katsomaan tästä. Professori Petri Ahokankaan puhe alkaa kohdasta 49:45.

Oulun yliopiston 6G-lippulaivaan pääset tutustumaan tästä.