Business Kitchenin kehityshanke maalissa

21.2.2018

Business Kitchenin kehityshanke maalissa

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu toteuttivat Euroopan rakennerahaston tukeman hankkeen, jossa tuotettiin ja pilotoitiin korkeakoulujen liiketoimintaa palvelevia toimintamalleja, mukaan lukien korkeakoulujen yhteinen yrittäjyyskeskus Business Kitchen.

Hankkeessa myös luotiin useita uusia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi, kuten Avanto-yritysideakiihdyttämö, Venturing Research Challenge -toiminta tutkimustulosten ja tieteellisten innovaatioiden kaupallistamiseksi ja International Business Corridor -toiminta yritysten kansainvälistymiseksi hyödyntäen korkeakoulujen verkostoja. Viimeksi mainittua kokeiltiin useiden kumppanikorkeakoulujen kanssa Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissa.

Hankkeen yhteydessä toteutettiin liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen tapahtumia, kuten uudenlainen brändäyksen hackaton Brandathon, samoin kuin kiinnitettiin yrittäjyyden ja yrittämisen uusia koulutuskokonaisuuksia toteutettuihin ratkaisuihin ja Business Kitchen -toimintaympäristöön.

Business Kitchenin kampuskonsepti liitettiin osaksi molempien korkeakoulujen perustoimintaa.  Business Kitchen siirtyi kampuksille vuonna 2017 ja se tulee olemaan korkeakoulujen yhteinen toimintaympäristö yrittäjyyteen liittyville toiminnoille.

Hankkeen ideakiihdyttämöön osallistui yhteensä yli 130 henkilöä, kansainvälistymisen toimintamallin kehittämisessä oli mukana parikymmentä yritystä viiden ulkomaisen korkeakoulun lisäksi ja projektin yhteydessä syntyi yksitoista uutta yritystä. Samalla saatiin paljon kokemusperäistä tietoa verkostomaisen korkeakoulujen ja yritysten yhteistyömallin mahdollisuuksista ja käytännön haasteistakin.

Hanke tuloksineen on ollut näkyvästi esillä mediassa ja erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa. International Business Corridor -toimintaa muun muassa esiteltiin Norjan kuningas Harald V:lle ja kuningatar Sonjalle, kun he vierailivat Oulun yliopistossa syyskuussa 2106, sekä samaan aikaan järjestetyssä Arctic Business Forumissa. Toiminta palkittiin Oulun ammattikorkeakoulun parhaana palveluna yrityksille vuonna 2016.

Hankkeen vastuullinen toteuttajataho oli Martti Ahtisaari Instituutti. Projektipäällikkönä toimivat Johanna Bluemink ja Minna Törmälä Oulun yliopistosta. Oulun ammattikorkeakoulun puolesta hankkeen toteutuksesta vastasi Terho Jylhälehto. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimi johtaja Juha Karjalainen Oulun Osuuspankista.

Lisätietoja:
Minna.Tormala[at]oulu.fi
Terho.Jylhalehto[at]oamk.fi