Martti Ahtisaari Instituutin tutkimusryhmät

Martti Ahtisaari Instituutti keskittyy toiminnassaan kestävään ja vastuulliseen liiketoimintaan sekä globaalien markkinoiden ja talouden toimintaan. Instituutin tutkimus tähtää uuden tiedon ja innovaatioiden luomiseen näillä painoaloilla. Instituutti osarahoittaa painoaloillaan sekä valittuja väitöstutkimuksia että tutkimusryhmiä, edellisiä vuosittain ja jälkimmäisiä kolmen vuoden kausille.

Vuosille 2016-2018 rahoitettaviksi valitut viisi tutkimusryhmää ovat seuraavat:

 • Energy Economics (professori Rauli Svento, tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen): energiatalous
 • Futuralis - Future Digital Business (dosentti Petri Ahokangas): digitaalisen liiketoiminnan kehittyminen
 • Innovation Appropriability and Appropriation (professori Pia Hurmelinna-Laukkanen): innovaatiperustainen kansainvälinen liiketoiminta
 • SHARP - Sensing and Shaping Service Business Relationships (professori Pauliina Ulkuniemi): palveluliiketoiminnan suhteet ja verkostot
 • Sustainable Corporate Governance (professori Juha-Pekka Kallunki): yritys- ja liiketoiminnan kestävä ohjaus ja hallinnointi


Instituutti rahoitti kaudella 2013-2015 neljää tutkimusryhmää:

 • Oulu Advanced Research on Software and Information Systems (Oasis)
 • Sensing and Shaping service business relationships (SHARP)
 • Sustainable and Efficient Economic Development (SEED)
 • Sustainable Corporate Governance
   

Vuosina 2011-2013 instituutti rahoitti kolmea tutkimusryhmää:

 • Mergers and Acquisitions as a Strategy for Growth (MASG)
 • Oulu Growth Lab (OGL)
 • Energy Biodiversity and Natural Resources (EBN)


Viimeksi mainitut ryhmät nimettiin instituuttiin sen perustamisen yhteydessä 2008.