Tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen

 


Energiatalous

Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen tutkimusprofessori

Puh: +358 29 525 1297 

Sähköposti: Maria.Kopsakangas[at]oulu.fi, Maria.Kopsakangas-Savolainen[at]ymparisto.fi


Maria Kopsakangas-Savolainen on Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen tutkimusprofessori, professuurin ala on energiatalous

Maria Kopsakangas-Savolainen on syntynyt Raahessa vuonna 1970 ja väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi 2002. Sen jälkeen hän on toiminut Oulun yliopiston kansantaloustieteen yliassistenttina ja määräaikaisena professorina sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Thule-Instituutin yhteisenä kestävän energiatalouden erikoistutkijana.

Maria Kopsakangas-Savolaisen tutkimuksent ovat keskittyneet sähkömarkkinoiden toiminnan analysointiin. Hän on tutkinut mm. toimialarakenteen vaikutusta tehokkuuteen, tuotantoon ja markkinahintaan sekä toteuttanut useita tutkimuksia, joissa analysoidaan sähkönjakeluyhtiöiden tehokkuutta, tehokasta sääntelyä ja eri sääntelymuotojen vaikutusta hyvinvointiin.

Viime aikoina Maria Kopsakangas-Savolaisen tutkimustyö on painottunut kestävän energiatalouden tutkimuskysymyksiin kuten reaaliaikaisen hinnoittelun vaikutuksiin koskien pitkän aikavälin investointeja, uusiutuvan energian tehokkaaseen hyödyntämiseen, uusiutuvan energian markkinoille pääsyyn liittyviin tukimekanismeihin ja hajautetun energiatuotannon markkinamekanismien mallintamiseen. Hän on tehnyt sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta.

Maria Kopsakangas-Savolaisen tutkimuksia on julkaistu useissa kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä aikakausilehdissä. Hän on myös julkaissut yhdessä professori Rauli Sventon kanssa Springerin kustantaman kirjan "Modern Energy Markets: Real-Time Pricing, Renewable Resources and Efficient Distribution" (2012).

Curriculum Vitae