Saavutettavuusseloste

 

Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

  • Ohjelmaan hyväksymisvuosi: 2017
  • Kotimaa: Suomi
  • Tutkimusaihe: End-user engagement within innovative public procurement (markkinointi)
  • Väitöstutkimuksen pääohjaaja: Professori Pauliina Ulkuniemi
  • Pääaine: Markkinointi

Väitöstutkimuksessani tarkastelen loppukäyttäjien sitouttamista innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa. Tutkimuksen avulla pyritään muodostamaan syvempi näkemys loppukäyttäjän rooleista, käyttäjäsitouttamisen toiminnoista sekä tarvittavasta hankintaosaamisesta ja resursseista julkisten hankintaprojektien sisällä. Kiinnostukseni kohdistuu myös kansalaisten yhdessä kokeman julkisen arvon käsitteen kehittämiseen. Vaikka vuorovaikutus hankintojen loppukäyttäjiin on nähty jo pitkään julkisten palveluiden laatua, kokonaistaloudellisuutta ja innovaatioita edistävänä tekijänä, on sekä akateeminen että käytännön ymmärrys osallistamisen prosesseista yhä jäsentymätöntä.

Tutkimuksen tärkein kontribuutio perustuu yksityisen sektorin markkinoinnin tutkimuksesta omaksuttujen yhteisen arvontuotannon konseptien hyödyntämiseen julkisen sektorin kontekstissa. Yhteisen arvontuotannon teoriat haastavat perinteisen näkemyksen yrityksen ja asiakkaan rooleista liikesuhteissa pyrkien muodostamaan tilanteita, jossa toimijat yhteisluovat jaettua arvoa tavoitteena ainutlaatuinen asiakkaan arvokokemus. Hankintojen ydinsuhteet ymmärretään tutkimuksessa triadina hankinnan tilaajan, palveluntarjoajan ja loppukäyttäjän välillä, ja väitöskirjan lähtökohtana onkin tukea sekä julkisia hankintayksikköjä että hankintojen toimittajia entistä asiakaslähtöisempään lähestymiseen niin nykyisissä kuin tulevaisuuden hankintamalleissa.


Aikaisemmat tutkinnot:

Kauppatieteiden maisteri, Oulun yliopisto, Oulu Business School (2014)

Pääaine: Markkinointi


Julkaisuja:

Journal-julkaisuja:

Torvinen, H. & Haukipuro, L. (2018) New roles for end-users in innovative public procurement: case study on user engaging property procurement. Public Management Review, 1-21.

Järvi, H., Kähkönen, A. K., & Torvinen, H. (2018) When value co-creation fails: Reasons that lead to value co-destruction. Scandinavian Journal of Management, 34(1), 63-77.

Torvinen, H. & Ulkuniemi, P. (2016) End-user engagement within innovative public procurement practices: A case study on public–private partnership procurement. Industrial Marketing Management 58, 58-68.

Haukipuro, L., Väinämö, S. & Torvinen, H. (2016) End-user involvement enhancing innovativeness in public procurement. Evidence from a healthcare procurement. Journal of Innovation Management 4, 98-121.

Kansainvälisiä konferenssijulkaisuja:

Torvinen, H. (2018) Stepping towards public service logic – Case study on dynamic capabilities in innovative public procurement. 34th Annual IMP Conference. 5-7 September 2018, Marseille, France. Conference proceedings.

Torvinen, H. & Järvi, H. (2017) When public value turns disruptive: Outcomes of value co-destruction in public procurement. 24th Annual EurOMA Conference. 3-5 July 2017, Edinburgh, Scotland. Conference proceedings.

Torvinen, H. & Haukipuro, L. (2016) Conceptualizing end-user roles in innovative public procurement: Case study on user engaging property procurement projects. 32nd Annual IMP Conference. 1-3 September 2016, Poznan, Poland. Conference proceedings.

Torvinen, H. & Ulkuniemi, P. (2015) End-user engagement within innovative public procurement practices. 31st Annual IMP Conference. 25-29 August 2015, Kolding, Denmark. Conference proceedings.