Saavutettavuusseloste

 

Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

  • Ohjelmaan hyväksymisvuosi: 2016
  • Kotimaa: Suomi
  • Tutkimusaihe: Strateginen muutos ajallisena prosessina (kansainvälinen liiketoiminta)
  • Väitöstutkimuksen pääohjaaja: Professori Tuija Mainela

Väitöstutkimuksessani tarkastelen pienen suomalaisen ohjelmistoyrityksen strategista muutosta ajallisena prosessina. Seurattuani muutoksen kehkeytymistä yli kahden vuoden ajan osoitan, että yllättävillä ja suunnittelemattomilla tapahtumilla on siinä merkittävä rooli. Lisäksi määritän ja kuvaan työssäni strategisen muutokseen liittyvän ajallisen paradoksin. Se syntyy, kun ajan yli jatkumaan ja kehittymään suunnitellut liiketoiminta- ja tuotekehityskäytännöt sekä ajassa ilmenevät todelliset tapahtumat kohtaavat. Tämä kohtaaminen luo ristiriitoja sekä pitkäjänteisen rakentamisen ja tehokkaiden rutiinien ylläpidon että muuttuneeseen tilanteeseen reagoimisen välille.

Tutkimustulokseni antavat syytä kyseenalaistaa käsityksemme strategisesta muutoksesta kertaluonteisena ponnistuksena, joka sisältää prosessina muutoksen suunnittelun ja sitä seuraavan toteutuksen vaiheet. Sen sijaan strateginen muutos näyttäytyy tutkimuksessani jatkuvana prosessina, jossa ennalta suunnitellut, tarkoitukselliset teot sekoittuvat ajassa myötä jatkuvaan muutokseen. Näin ollen strategista muutosta ei pitäisi nähdä yrityksen johdon kontrolloimana prosessina, vaan toimintana, jota ei voi hallita tai ennustaa. Väitän työssäni siis, että strateginen muutos syntyy ajassa sekä suunniteltujen toimien ja rutiinien että ennalta arvaamattomien tapahtumien sisäisenä jatkuvasti elävänä dynamiikkana. 

Tutkimukseni käytännön merkitys kiteytyy strategisen muutoksen suunnitteluajattelun uudistamiseen. Työlläni edistän ajattelutapaa, jossa strategisessa suunnittelussa otettaisiin huomioon, että tulevaisuutta on mahdoton ennustaa ja hallita nykyhetkessä. Näin ollen yllätykset tulisi nähdä luonnollisena osana strategista muutosta ja niitä tulisi olettaa tapahtuvan. Tämä korostaa yritysten kykyä reagoida ja hyödyntää yllättäviä tilanteita – toisin sanoen joustavuutta. 

Tutkimusaiheet: strategiset prosessit ja käytännöt, muutos ja ajallisuus organisaation prosessesissa, ohjelmistoliiketoiminta 


Julkaisuja ja kirjan kappaleita:

Ahokangas, P. & Myllykoski, J. (2014) The Practice of Creating and Transforming a Business Model. - Journal of Business Models 2 (1), 6-18 . http://journals.aau.dk/index.php/JOBM/article/view/719

Ahokangas, P., Juntunen, M. & Myllykoski, J. (2014) Cloud Computing and Transformation of International E-Business Models. A Focused Issue on Building New Competences in Dynamic Environments. Sanchez, Ron; Heene, AimÉ. - Research in Competence-Based Management 7. Bingley. 3-28

Myllykoski, J. & Ahokangas, P. (2013) Transformation towards a cloud business model. Communications of the Cloud Software, 2(1), 1-11.

Lehto, I., Hermes, J., Ahokangas, P. & Myllykoski, J. (2013). Collaboration in Cloud Businesses – Value networks and ecosystems. Communications of the Cloud Software. Discussion paper.

Ahokangas, P., Matinmikko, M. & Myllykoski, J., Okkonen, H. (2012) Future scenarios, ecosystems and business models for cognitive radio systems. VTT Technology 55


Konferenssipapereita ja -esityksiä:

Myllykoski, J. & Rantakari, A. (Forthcoming). Strategy making “in time´. Academy of Management Annual Meeting 2016, Anaheim, USA. Conference proceedings.

Myllykoski, J. & Rantakari, A. (Forthcoming). Building a blind and deaf agent: strategy as a performative practice in software business. EGOS (European Group of Organization Studies) Conference 2016, Naples, Italy. 

Myllykoski, J. & Rantakari, A. (Forthcoming). Eternal today - Temporal agency in strategy making. 8th International Process Symposium (2016), Corfu, Greece. 

Suomalainen, T. & Myllykoski, J. (2015). Towards continuous strategy in the context of software intensive business. NFF (Nordic Academy of Management) Conference 2015, Copenhagen. 12-14.8.2015. Conference paper. Awarded as “Revitalizing Nordic Strategy Research, best paper´.

Myllykoski, J. & Rantakari, A. (2015). Eternal today – The temporal nature of strategy-making. EGOS (European Group of Organization Studies) Conference 2015, Athens 1.-4.7.2015. 

Ahokangas, P., Juntunen, M. & Myllykoski, J. (2013) Cloud Computing and Transformation of International e-Business Models. Paper presented at the 8th SKM Symposium & 2nd Conference on competence-based strategic management (CBSM) : Competence-based management in cross-border settings : organizational learning, strategy and governance. September 18th-20th 2013, Magdeburg, Germany. 

Ahokangas, P. & Myllykoski, J. (2013). Creating and transforming business models as a practice. Paper presented at the Nordic Academy of Management Conference, Reykjavik.

Ahokangas, P. & Myllykoski, J. (2011). Toward enternationalization? A business model perspective on internationalization and the Web. A paper presented at the EIBA annual conference, Romania.


Tutkimusvierailuja:

02-06/ 2010 University of Western Sydney, Australia


Tutkimusprojekteja:

2014-2015 Need for Speed, Oulu Business School

2011-2012 Cloud Software, Oulu Business School