Saavutettavuusseloste

 

Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

  • Ohjelmaan hyväksymisvuosi: 2016
  • Kotimaa: Suomi
  • Tutkimusaihe: Integration of variable renewable energy sources in the Nordic power market
  • Väitöstutkimuksen pääohjaaja: Professori Rauli Svento

Aikaisemmat tutkinnot:

Kauppatieteiden maisteri, Oulun yliopisto, Oulu Business School, 2013

Pääaine: Taloustiede


Väitöskirjatutkimuksessani tarkstelen uusiutuvia sähköntuotantomuotoja kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, joiden tuotanto muuttuu sääolosuhteiden mukaan. Tutkimustyöni tavoitteena on identifioida kustannus- ja päästötehokkaimmat tavat tällaisen muuttuvan sähköntuotannon integroimiseksi pohjoismaiseen sähkömarkkinaan.

Uusiutuvien energialähteiden käytön tulee kasvaa huomattavasti tulevaisuudessa, jotta asetetut ilmastotavoitteet voitaisiin saavuttaa. Suorien tuotanto- ja investointikustannusten lisäksi tuotannon sääriippuvuus aiheuttaa kuitenkin myös epäsuoria kustannuksia sähköjärjestelmässä. Nämä kustannukset liittyvät muiden tuotantoteknologioiden käyttöasteisiin, muuttuvan tuotannon aiheuttaman jännitevaihtelun jatkuvaan tasapainotukseen ja kanta- sekä jakeluverkon laajentamiseen ja vahvistamiseen.

Tutkimustyössäni lasken edellä mainitut muuttuvan tuotannon integrointikustannukset ja tarkastelen niiden minimointitapoja. Tutkimuksessani käsittelen sekä sähkön tarjonnan (investoinnit) että kysynnän (kysyntäjousto, demand response) joustavuutta. Tarjontapuolella tutkin esimerkiksi sähkön varastoinnin kannattavuutta tulevaisuudessa. Kysyntäpuolella tutkin dynaamisten hinnoittelumallien vaikutuksia sähkömarkkinoihin.