Saavutettavuusseloste

 

Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

  • Ohjelmaan hyväksymisvuosi: 2017
  • Kotimaa: Suomi
  • Tutkimusaihe: Empiirisiä taloustieteellisiä tutkimuksia ihmisten käyttäytymisestä (taloustiede)
  • Väitöstutkimuksen pääohjaaja: Professori Mikko Puhakka

Väitöskirjatutkimukseni keskittyy ihmisten käyttäytymisen ymmärtämisen lisäämiseen. Kaikki osatutkimukset ovat luonteeltaan empiirisiä sosioekonomisia tutkimuksia. Ekonometrisiä menetelmiä hyödyntäen, näissä tutkimuksissa lähestytään ihmisten käyttäytymisen tutkimista taloustieteen näkökulmasta. Taloustieteellisiä päättelyn ja analyysin keinoja voidaan soveltaa laajalti yhteiskunnallisiin ilmiöihin, mukaan lukien hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden tarkasteluun, joihin minä tutkimustyössäni keskityn. Ihmisten käyttäytyminen – esimerkiksi avioeroon päätyminen tai oman elämänsä päättäminen – on tärkeässä roolissa yhteiskunnissa. Taloustiede tarjoaa yhden tavan yrittää paremmin ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja tavan testata tätä ymmärrystä empiirisesti.

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tutkitaan alkoholin kulutuksen ja avioerojen välistä yhteyttä pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen argumenttina on, että alkoholin kulutus itse asiassa on tärkeä sosioekonominen tekijäavioerojen taustalla länsimaissa.

Toinen ja kolmas osatutkimus keskittyvät talouden ja itsemurhakuolleisuuden yhteyteen. Toisessa osatutkimuksessa tutkitaan työttömyyden alueellisia hyvinvointivaikutuksia Suomessa. Ensimmäinen kontribuutio on laajentaa työttömyyden ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä tarkastelevaa olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta tutkimalla kuinka työttömyysodotukset mahdollisesti vaikuttavat itsemurhakuolleisuuslukuihin. Tämän tutkimuksen toinen pääasiallinen kontribuutio on tutkia onko työttömyyden ja itsemurhakuolleisuuden välisessä yhteydessä havaittavissa ns. sosiaalisen normin vaikutusta.

Kolmannen osatutkimuksen tavoitteena on tarjota tietoa siitä, kuinka isot taloudelliset kriisit vaikuttavat itsemurhakuolleisuuteen länsimaissa. Tutkimukset, joissa tarkastellaan taloudellisten laskusuhdanteiden ja itsemurhien välistä yhteyttä, ovat viime aikoina käytännössä kokonaan keskittyneet viimeisimpiin maailmanlaajuisiin talouskriiseihin. Kolmannessa osatutkimuksessani aihetta lähestytään käyttäen laajempaa näkökulmaa vertailemalla erityyppisten talouskriisien vakavuutta suhteessa itsemurhiin pitkällä aikavälillä.


Aikaisemmat tutkinnot:

Kauppatieteiden maisteri (KTM), Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, Oulun yliopisto (2009)

Pääaine: Taloustiede


Julkaisuja:

Huikari, S. & Korhonen, M. (2016). The Impact of Unemployment on Well-Being: Evidence from the Regional Level Suicide Data in Finland. Social Indicators Research 128(3), 1103–1119.

Huikari, S., Korhonen, M. & Puhakka, M. (2016). ‘Til booze do us part: alcohol consumption and marital dissolution. Empirical economics 51(2), 831–852.