Saavutettavuusseloste

 

Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

  • Ohjelmaan hyväksymisvuosi: 2017
  • Kotimaa: Suomi
  • Tutkimusaihe: Funktiotasoon keskittyvä analyysi kansainvälistyvien yritysten rajallisten resurssien allokaatiosta tuotekehityksen ja markkinoinnin välillä
  • Väitöstutkimuksen pääohjaaja: Professori Pia-Hurmelinna-Laukkanen
  • Pääaine: Kansainvälinen liiketoiminta

Väitöstyön aiheena on tutkia, kuinka pienet ja keskisuuret yritykset kohdentavat rajallisia resurssejaan tuotekehityksen ja markkinoinnin välille. Pienten yrityksen eteenkin taloudelliset resurssit ovat hyvin rajalliset jolloin niiden oikea kohdentaminen voi joko parantaa yrityksen mahdollisuuksia kasvaa kansainvälisillä markkinoilla, tai päinvastaisessa tapauksessa, jopa uhata yritysten selviytymistä.

Toimialalla on yrityksiä, jotka voivat tekemisillään luoda esimerkiksi teknologisia tai liiketoimintamallin uudistamiseen liittyviä murroksia, joita muiden yritysten pitää seurata. Strategisen johtamisen tai kansainvälisen liiketoiminnan kirjallisuus ei kuitenkaan pysty yksiselitteisesti kuvaamaan, miksi toiset yritykset kykenevät luomaan edellä mainittuja murroksia ja toisten yritysten on sopeuduttava uusiin kilpailutilanteisiin.

Väitöskirjatyön tavoitteena on selittää kuinka rajallisten resurssien kohdentaminen liittyy edellä mainittujen murrosten luontimahdollisuuksiin. Työn teoria pohjautuu dynaamisten kyvykkyyksien näkökulmaan ja ulottaa tarkastelun yritysjohdon sekä eri funktioiden taustoilla oleviin prosesseihin, rutiineihin ja osaamisiin. Alustavat tulokset osoittavat, että resurssien kohdentamisella yritysten funktioiden välillä on merkittävä vaikutus kilpailuetuun, mutta tätä enemmän vaikuttaa se, kuinka yrityksen johto osaa valjastaa eri funktioiden taustoilla olevan heterogeenisuuden ja synergian yrityksen hyödyksi.  


Aikaisemmat tutkinnot:

Yhteiskuntatieteiden maisteri, Oulun yliopisto, taloustieteiden osasto (1991)

Aiempi työkokemus:

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu, yliopisto-opettaja, 2008 –

Quum International Oy, hallituksen jäsen,  2013 – 

Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy, asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta, 2015 –

Incode Oy, toimitusjohtaja, operatiivinen johtaja, hallituksen jäsen, 2001 – 2008

QPR Oyj, toimitusjohtaja, tuotekehitysjohtaja, 1994 – 2001

Oulun yliopisto, taloustieteiden osasto, assistentti, Yrjö Jahnssonin säätiön apurahatutkija, 1991 – 1994

Roche Istanbul As, sisäinen laskenta, 1990 – 1991