Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme

Martti Ahtisaari Instituutti käynnisti vuonna 2012 jatko-opiskelijoiden apurahaohjelman Martti Ahtisaari International Doctoral Scholarship Programme. Apurahaohjelmassa on ollut vuosittain useita tohtorikoulutettavia.

Apurahaohjelma edistää korkeatasoista kansainvälisen liiketoiminnan ja kestävän talouden tutkimusta Oulun yliopiston vaikutusalueella sekä tukee osaltaan yliopiston kansainvälistymiskehitystä. Useat apurahan saajat ovat olleet kansainvälisiä väitösopiskelijoita ja apurahoja on käytetty huomattavan usein kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja tutkimusvierailujen tarpeisiin.

Apurahaohjelman opiskelijat suorittavat opintoja ja tekevät tutkimustyötä, jotka painottuvat kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan haasteisiin sekä globaalien markkinoiden ja talouden toimintaan. Opiskelijoiden pääaineita ovat olleet laskentatoimi, taloustiede, rahoitus, kansainvälinen liiketoiminta, logistiikka, johtaminen ja markkinointi.