Accessibility report

Lopputyö

Executive MBA -lopputyö

Kaksivuotiseen Executive MBA -ohjelmaan sisältyy olennaisena osana 20 op:n laajuinen lopputyö, jonka valmistellessaan opiskelija osoittaa kykenevänsä edustamansa yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen kuuluvan ongelman itsenäiseen muotoiluun ja tieteellisteoreettista ajattelua vaativaan käsittelyyn.

Lopputyön tekemisen eri vaiheissa osallistuja soveltaa ohjelman aikana läpikäytyjä teorioita, oppeja ja ajatuksia. Aiheen tulee olla osallistujan oman organisaation kehittymistä edistävä ja siten sovellettavissa ja hyödynnettävissä yrityksen käytännön toimintaan. Lopputyövaiheessa opiskelijalle osoitetaan tohtoritasoinen ohjaaja, joka tukee kirjoitusprosessia.