Accessibility report

Dekaanin tervehdys

Dekaanin tervehdys

Liikkeenjohdon koulutus kuuluu olennaisena osana kansainvälisesti tunnustettujen kauppakorkeakoulujen opetustarjontaan. Se tuo tärkeän väylän kauppakorkeakoulun yhteistyöhön elinkeinoelämän kanssa, alueelliseen näkyvyyteen ja vaikuttamiseen. Lisäksi se edistää elinkeinoelämän käytäntöjen ja sisältöjen tuntemusta kauppakorkeakoulun laajassa opetustarjonnassa sekä tutkimuksessa.

Mahdollisuudet yhteisiin tartuntapintoihin maisteriopinnoissa ja liikkeenjohdon koulutuksessa ovat ilmeiset. Esimerkkeinä näistä ovat EMBA-opiskelijoiden kautta tulleet projektityö- ja pro gradu -toimeksiannot sekä harjoittelupaikat EMBA-ohjelmaan osallistuvissa yrityksissä. Myös tutkimuksessa on isoja mahdollisuuksia, jotka ilmenevät parhaiten, kun verkottuminen etenee yhä syvemmälle liikkeenjohdon koulutukseen osallistuvien henkilöiden ja yritysten sekä kauppakorkeakoulun opettajien ja tutkijoiden välillä.

Käytännössä liikkeenjohdon koulutuksen sisältö tarjotaan Oulun yliopistossa Executive MBA -ohjelman toimesta sekä räätälöidyillä ratkaisuilla, jotka ovat lähellä EMBA-tyyppistä opetustarjontaa. Opinnoista valmistuminen avaa johtajille pääsyn alumniverkostoon ja yhä syvempään yhteistyöhön kauppakorkeakoulun eri toimijoiden kanssa. Samalla tiedonkulku helpottuu ja henkilösuhteet syvenevät.

Tervetuloa aktiiviseen verkostoomme!

Mikko Puhakka
Dekaani