Accessibility report

Juha Heikkinen

Olin miettinyt MBA-tutkinnon suorittamista jo muutaman vuoden ajan maailmalla asuessani, mutta se jäi joko työ- tai perhekiireiden takia. Muuttaessani takaisin Suomeen 2013 aloitin EMBA-opinnot Oulu Business Schoolissa. Tavoitteenani oli lisätä ymmärrystäni liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Lisäksi halusin löytää uusia näkökulmia työhöni ja organisaationi toimintaan.

Opinnot olivat kaiken kaikkiaan positiivinen yllätys. Kurssit olivat erittäin hyvin järjestettyjä ja kouluttajat olivat osaavia ja hyvin oman alansa tuntevia asiantuntijoita. Kaikkein tehokkain osa opinnoissa oli kuitenkin niiden rytmitys ja jaksotehtävät, jotka pitivät kulloisenkin aihealueen aktiivisesti mielessä. Peilasin alati jaksojen aikana esille tulleita asioita omaan työhöni. Jaksotehtävien tahti oli vaativa, mutta myös tehokas ja palkitseva.

Koen saaneeni koulutuksesta paljon, enkä ole katunut hetkeäkään sen aloittamista. On vaikea pukea konkreettisesti sanoiksi sitä, mikä oli koulutuksen anti. Päällimmäiseksi jäi tunne, että koulutus on syventänyt osaamista ja näkemystä kokonaisvaltaisesti. Ehkä hieman yllättäen, minulle on ollut eniten hyötyä syvälle erilaisiin organisaatiokulttuureihin ja toimintatapoihin menneistä aiheista. Siitä on ollut konkreettista hyötyä monikansallisten toimintakulttuurien ymmärtämisessä ja siinä, miten täysin eri tavalla ja eri lähtökohdista toimivia organisaatioita saadaan toimimaan yhdessä.

Vinkkinä tuleville opiskelijoille voisin sanoa, että koulutusta varten on hyvä laatia aikataulu ja siitä kannattaa yrittää pitää kiinni. Sekä opinnoille että jaksotehtäville kannattaa myös varata aikaa.

Omasta puolestani pystyn vipittömästi suosittelemaan Oulu Business Schoolin EMBA-ohjelmaa kaikille, jotka haluavat haastaa itsensä ja viedä osaamistaan uudelle tasolle.

Juha Heikkinen, SSAB
EMBA 2015