Accessibility report

Jaakko Marttila

Suorittamani kaksivuotisen eMBA-ohjelman parasta antia mielestäni on se, että koulutus antaa erinomaiset valmiudet ymmärtää nykypäivän liiketoiminnan uudenlaista dynamiikkaa ja maailman jatkuvaa muutosta sekä näiden vaikutusta yrityksen toimintamalleihin.

Tärkeimpiä oppeja ovat olleet myös yrityksen strategisten valintojen merkitys liiketoiminnan rakentamisessa. Missä liiketoiminnassa ollaan mukana ja missä nimenomaan ei olla mukana? Koulutuksen avulla on myös ollut selvästi helpompaa tehdä päätöksiä siitä, mitä asioita yrityksen tulee tehdä itse sekä mitkä toiminnot voidaan tehdä tehokkaammin yrityksen ulkopuolella. Näillä päätöksillä voi olla hyvinkin suuri vaikutus mm. yrityksen resurssien käyttöön ja kannattavuuteen.

Opiskelun myötä itselleni myös kirkastui, että tulevaisuuden liiketoiminta voi rakentua ainoastaan asiakkaiden aitojen arvoketjujen varaan: On pystyttävä rakentamaan kattavia tuote- ja palvelukokonaisuuksia jatkuvasti, mutta aina asiakkaiden tarpeista lähtien. Myytävien tuote- ja palvelukombinaatioiden tulee tuottaa konkreettista ja todellisesti mitattavaa lisäarvoa asiakkaan omissa liiketoimintaprosesseissa.

Kaiken toiminnan yrityksessä on myös lähdettävä päätetystä strategiasta ja jokapäiväisen toiminnan on oltava linjassa yrityksen strategian kanssa. Näin strategia ja jokapäiväinen toiminta linkittyvät yhteen ja tukevat toisiaan tehokkaasti.

Kokemukseni mukaan eMBA kurssi maksoi itsensä nopeasti takaisin, jo yhdellä toteutetulla muutoksella silloisen yritykseni liiketoimintamallissa, tehty koulutusinvestointi maksoi itsensä takaisin moninkertaisesti.

Oulun yliopiston Oulu Business School eMBA-koulutus on mielestäni erinomainen ja todella laadukkaasti toteutettu koulutusohjelma, jota voin vilpittömästi suositella muillekin.

Jaakko Marttila
eMBA 2003