Vastuullisuus digitaalisessa maailmassa

Vastuullinen liiketoiminta on digitalisaation myötä saanut uusia ulottuvuuksia. Perinteisesti vastuullisuudella on tarkoitettu yritystoiminnan ja johtamisen ekologista, sosiaalista ja taloudellista ulottuvuutta. Digitaalisuus tuo vastuullisuuteen neljännen ulottuvuuden, jossa tieto ja erityisesti data ovat keskiössä. Suomalaiselle luottamusyhteiskunnalle digitalisaatio onkin haaste: luottamus ja perinteinen ”kättä päälle” sopiminen kun eivät aina oikein toimi digitaalisessa maailmassa. Kuinka toimitaan siis vastuullisesti digitaalisessa maailmassa, jossa data, informaatio ja disinformaatio leviävät salamannopeasti ja kontrolloimattomasti algoritmien ohjaamina?

Digitaalisessa vastuullisuudessa pelkkä tietoisuus riskeistä niiden välttämiseksi ei riitä, kyse on myös aktiivisesta vastuullisesta toiminnasta. Kysymys kuuluukin mitä digitaalinen vastuullisuus on ja mitä se ei ole – tai mikä on vastuullisuuden vastakohta. Mielestämme vastuullisuus näkyy toiminnassa, syiden ja seurausten huomioon ottamisessa. Tunnistammekin neljänlaista digitaalista vastuullisuutta tai vastuuttomuutta.

Tahallisesti digitaalisesti vastuuton on tietoinen toimintansa tai toimimatta jättämisensä mahdollisista seurauksista digitaalisessa maailmassa, mutta ei välitä seurauksista muille. Olisitko valmis edistämään epäeettistä tekoälyn soveltamista työssäsi tai käyttämään luottamuksellista dataa omaa uraasi edistääksesi, jos riski jäädä kiinni on pieni? Tällainen henkilö ei välitä vastuullisuudesta ja voi aiheuttaa ongelmia ja olla riski jopa koko yrityksen maineelle sekä toiminnalle.

Tuottamuksellisesti digitaalisesti vastuuttoman toiminta voi olla seurausta joko ajattelemattomuudesta tai siitä, ettei välitä toimintansa mahdollisista seurauksista muille kuin itselleen. Olisitko johtajana valmis twiittamaan vapaa-ajallasi tavalla tai teemasta, joka ei ole edustamasi yrityksen arvojen mukaista? Olisitko johtajana valmis priorisoimaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset toteutettavaksi sitten kun ehditään? Tällainen henkilö tietää mutta tietoisesti ei välitä vastuullisuudesta.

Satunnaisesti digitaalisesti vastuullinen on tietoinen toimintansa seurauksista, mutta jättää toimimatta paitsi itseään suojaten. Muistaisitko johtajana silloin tällöin kiinnittää huomiota yrityksesi tietosuojakäytäntöihin, mutta vain jälkikäteen ongelmiin reagoiden? Tällainen henkilö pyrkii tekemään vastuullisia päätöksiä mutta ei perehdy taustoihin ja kokonaisuuteen, jolloin hän voi tehdä vääriä johtopäätöksiä ja toimia vastuullisuuden kannalta haitallisesti.

Systemaattisesti digitaalisesti vastuullinen toiminta perustuu tietoisuuteen oman toiminnan mahdollisista seurauksista, ja näiden seurausten ennakointiin, olivatpa nämä positiivisia tai negatiivisia itselle tai muille. Tällainen henkilö edistää vastuullisuutta. Valmistelisitko johtajana eettiset ohjeet digitalisaation hyödyntämisen pelisäännöistä yrityksessäsi? Rakentaisitko yrityksellesi prosessit, jolla toteutetaan ja valvotaan pelisääntöjen toimimista käytännössä?

Mielestämme digitaalisessa liiketoiminnassa ja digitalisaatiossa ei riitä pelkkä teknologiaan perehtyminen vaan täytyy syvällisesti pohtia toiminnan ja asioiden syitä sekä seurauksia. Liiketoiminnassa täytyy myös varmistaa, että yrityksen tai organisaation jokainen jäsen ymmärtää digitaalisuuden vaikutukset toimintaan: täytyy pystyä hahmottamaan kokonaisuuksia ei pelkästään yksittäistä teknologiaa. Asioista tiedottamiseen avoimesti ja läpinäkyvästi kannattaa panostaa. Digitaaliseen vastuullisuuteen tulee myös osallistaa koko henkilökunta.

Digitaalisesti vastuullista joulua kaikille!

Petri Ahokangas ja Anne Keränen, Martti Ahtisaari Instituutti, Oulun kauppakorkeakoulu