Uusien teknologioiden rooli kasvun mahdollistajana

Suomalainen elektroniikkateollisuus uusiutuu ja parantaa kilpailukykyään pitkäjänteisellä tutkimuksella. Suomen tulevaisuusvisiot sisältävät mm. autonomisten autojen ja laivojen kehittämisen, IoT (Internet-of-Things) teknologioiden laajan käyttöönoton ja hajautetun energiajärjestelmän kehittämisen. Kaikki nämä edellyttävät elektroniikan, anturitekniikan ja mittaustekniikan laajaa hyödyntämistä. Auto ei voi aistia ympäristöään ilman kamera- ja tutkajärjestelmiä tai tekoälyn prosessoima prosessidata on ennen pro­sessointia tuotettava mittaamalla. IoT visiot ovat siirtyneet toteutusvaiheeseen ja teollisuus lisää auto­maatiota sekä parantaa kilpailukykyään IoT-järjestelmiä hyödyntämällä. Tässä tilanteessa on mah­dol­lisuus luoda uutta teknologiaosaamiseen perustuvaa liiketoimintaa ja kasvua kotimaahan. Oululainen Haltian Oy on tarttunut tähän mahdollisuuteen ja toteaa Kauppalehdessä ”IoT case on sitä parempi, mitä arkisemmasta ja jokapäiväisemmästä asiasta on kyse”.

VTT soveltaa tutkimustuloksia teollisuuteen ja luo siten kasvun mahdollisuuksia uuteen teknologiaan perustuen. Olemme olleet merkittävässä roolissa suomalaisen mikroelektroniikkaosaamisen kehittämisessä. Espoon Micronova puhdastiloineen ja tutkijoineen on elektroniikkaekosysteemin keskiössä. Kotimainen mikroelektroniikkatutkimus painottaa erikoistumista ja on näyttänyt kyntensä elektroniikkatuotteiden kehit­tä­mi­ses­sä. Elektroniikkaekosysteemissä toimivat mm. Okmetic, Murata, Vaisala, Nokia, Rockley, SpectralEngines, Tikitin, Dispelix, Advacam, Ajat sekä monet muut yritykset ja korkeakoulut. Osa yrityksistä on jo markkinoilla asemansa vakiinnuttaneita samalla, kun elektroniikkatoimialalle syntyy koko ajan uusia kasvuhakuisia korkean teknologian start-up yrityksiä. Hieno esimerkki teknologian siirtämisestä liiketoiminnaksi liittyy hyperspektrikuvantamiseen. VTT:n tutkimustyössä on kehitetty ja patentoitu Fabry-Perot Interferometri (FPI), joka on hyperspektrikuvantamisen avain­kom­po­nentti ja jota voidaan soveltaa menestyksellä esim. piensatelliitteihin, maatalouden mittauksiin, terveydenhoitoon tai rikkipäästöjen mittaamiseen. Frost & Sullivan raportoi: “Frost & Sullivan Top10 Technologies report 2018 highlights VTT team as pioneer in low-cost spectral sensing and small sat imaging”. Tähän ydinteknologiaan perustuen on tehty mm. Vaisalan CO2 anturi v. 1998, Senop Drone HyperSpectral Imaging v. 2012, Spectral Engines Oy VTT spin-off v. 2013, Revenio ihosyöpämittaus v. 2015, Hamamatsu NIR sensori v. 2016 ja Reaktor Space Lab piensatellittikamera v. 2018. Hienoja saavutuksia ja samalla osoitus kotimaisen T&K työn tuloksekkuudesta sekä yhteistyöstä!

VTT teki rohkean päätöksen 2000-luvun alussa ja käynnisti painetun elektroniikan tutkimusohjelman sekä investoinnit koelaitteistoihin. Tutkimustyö on ollut tuloksekasta ja tänään VTT muodostaa yhdessä kumppanien kanssa maailman johtavan painetun elektroniikan osaamiskeskittymän. Tutkimustyön tuloksiin nojautuen on syntynyt merkittävä joukko uusia innovatiivisia yrityksiä ja tuotteita. Painettu elektroniikka mahdollistaa esimerkiksi uudentyyppisten pikadiagnostiikkatuotteiden valmistamisen tai 3D muovi­rakenteisiin integroidun elektroniikan toteutuksen. Oulun paikalliseen PrintoCent ekosysteemiin kuulu yli 40 aktiivista yritystä, jotka hakevat kasvua painetun elektroniikan kehitystyöhön nojautuen. Loistavia esimerkkejä ovat mm. Goodwillerin Promilless -alkoholitesteri, Tactotekin autoteollisuuteen suunnatut elektroniikan integroidut rakenteet, Flexbrightin LED-foilien tuotanto, Pilkingtonin tuulilasiin laminoidut näytöt. Perusta kasvua varten on nyt rakennettuna.

Suomi on lunastanut paikkansa high-tech tuotekehityksen ja liiketoiminnan kärkimaiden joukossa. Tämän aseman saavuttaminen on edellyttänyt vuosien pitkäjänteistä koulutusta, tutkimustyötä, kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja aktiivista teollista sekä liiketoiminnallista otetta. Meillä on hallussamme tarvittava osaaminen elektroniikkapohjaisten tuotteiden kehittämiseksi ja innovoimiseksi. Tämä on havaittu myös kansainvälisesti ja uudet start-up yritykset ovat saaneet kasvun tueksi suuria pääomasijoituksia ulkomailta. Menestyksen eväät ovat omissa käsissä ja tulevaisuus näyttää hyvältä. Nyt on hyvä aika tarttua mahdollisuuksiin!

Kirjoitus on lyhennelmä EMBA-ohjelman 30-vuotisjuhlissa pidetystä alumnipuheenvuorosta
Jussi Paakkari, EMBA, Vice President, VTT