Saavutettavuusseloste

Työelämään tutustuminen – Connected health tutuksi

Työelämään tutustumisen TET-viikollani sain mahdollisuuden päästä vierailemaan ja työskentelemään Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulun yliopistossa tutkimusprofessori Minna Pikkaraisen johdolla.  

Sain ensimmäiseksi tehtäväkseni pyrkiä selvittämään, mitä Connected health tarkoittaa ja millaista on työskennellä aiheen parissa.  Yliopiston kauppakorkeakoulussa todettiin, että sana connected tuo uuden merkityksen terveyttä tarkoittavalle health-termille . Tietotekniikkaa ja -järjestelmiä, jotka tukevat lääkärin, hoitajan tai muun terveysammattilaisen toimintaa, käytetään hyödyksi. Yleisempää kuitenkin on, että järjestelmillä pyritään tukemaan potilaan toimintaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa minulle kerrottiin, että Connected health yhdistää myös eri tieteen aloja ja tietolähteitä, joita hyödynnetään terveydenhoidossa.

Kaiken kaikkiaan kävi ilmi, että yliopiston ja sairaalan henkilöiden tekemä työ on laajempaa ja monimutkaisempaa kuin mitä olin olettanut. He eivät esimerkiksi pelkästään suunnittele ja pidä luentoja opiskelijoille, vaan tekevät myös monenlaista tutkimustyötä kollegoiden ja yhteistyökumppanien kanssa tärkeistä aiheista, kuten terveydestä, teknologioista ja liiketaloudesta. Lisäksi he osallistuvat erilaisiin hankkeisiin ja kokouksiin, joissa käsitellään merkityksellisiä asioita. Tapaamieni yliopiston henkilöiden omien sanojen mukaan heidän työnsä parhaisiin puoliin kuuluvat avoin vastaanotto uusille ideoille, yhteistyötaidot sekä fiksut ja nuoret osaajat, joilla on tulevaisuuteen tähtäävät ajatukset. Työkaverien ja opiskelijoiden mukavuus, ahkeruus ja osaavuus mainittiin. Sairaalan puolella esiin tuli taas akateeminen vapaus ja että saa olla mukana kehittämässä tulevaisuuden potilaiden hoitotyötä, samoin kuin joustavuus työajoissa. 

Työssä voi kuitenkin tästä kaikesta huolimatta törmätä erilaisiin haasteisiin. Niitä voi olla esimerkiksi, että projekteissa kaikilla ei ole samankaltaista näkemystä asiasta ja eikä siten myöskään välttämättä samaa määränpäätä, mikä voi johtaa erimielisyyksiin ja konflikteihin. Yhtenä ongelmana on myös, etteivät asiat välttämättä menekään täysin suunnitelmien mukaan ja täytyy järjestäytyä kokonaan uudelleen, mihin voi mennä paljon ylimääräistä aikaa. Voi myös olla, ettei hankkeisiin saada tarvittavaa rahoitusta niiden toteuttamista varten. Sellaisia ongelmia ei kuitenkaan ole tullut vastaan, ettei niitä olisi pystytty hoitamaan tavalla tai toisella.

Keskiviikoksi ja torstaiksi siirryin työskentelemään Oulun yliopistolliseen sairaalaan, jossa sain tehtäväkseni aineistokoodausta ja pääsin tutustumaan tarkemmin siellä tapahtuvaan työskentelyyn myös haastattelujen kautta. Haastattelin tutkija Miia Janssonia ja sairaanhoitaja Riitta Laitalaa. Miian työtehtäviin kuuluu muun muassa hankkeiden ja tutkimusten suunnittelua, niihin tarvittavien rahoitusten hakua, aineiston keruuta, hallintaa ja analyysiä sekä verkostoitumista. Riitan tehtäviin taas kuuluu tutkittavien potilaiden haastattelua ja rekrytointia, potilaille tarkoitetun chatin ylläpitoa, potilasvastauksien seurantaa ja tulosten kirjaamista. Molemmat uskovat alan kehittyvän hitaasti mutta kuitenkin koko ajan eteenpäin mennen. Miia on sillä kannalla, että samalla tavalla kuin koko muukin maailma digitalisoituu, niin myös terveysala. Hän toteaa, ettei sitten tarvitse tehdä asioita aivan manuaalisesti, kuten kerätä aineistoa niin paljon paperille. Tietokoneet tulevat suorittamaan osan tehtävistä. Riitta on sitä mieltä, että ala muuttuu enemmän potilaslähtöiseksi ja asioita aletaan myös tutkia enemmän potilaiden näkökulmasta.

Tapahtumarikas viikko saatiin päätökseen perjantaina, joka alkoi aamupäivän vierailulla VTT:lle. Siellä pääsin tekemään haastavampaa aineistokoodausta connected health -teemaan liittyen. Sen jälkeen palattiin vielä takaisin yliopistolle viimeistelemään viikon aikaansaannokset ja päivän päätyttyä kotia kohti nauttimaan ansaitusta viikonlopusta. Viikko oli oikein mielenkiintoinen sekä omalla tavallaan vaativa. Nimittäin sosiaalisen kanssakäymisen taitoni joutuivat koetukselle, kun tapasin monia uusia ihmisiä. Tästä huolimatta TET-viikko oli kokemuksena tosi mukava ja opettavainen. Pääsin kunnolla tutustumaan työmaailmaan, samoin kuin myös osallistumaan markkinointiluennolle ja englanninkieliselle myynnin johtamisen luennolle.

Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli rento ilmapiiri, jossa oli helppo tehdä töitä, työntekijät olivat mukavia ja ystävällisiä.

Christa Karihtala, TET-vierailija
(Kuvat Pirjo Jaukkuri)