Oulun yliopistolta lukiolaisille yrittäjyyskurssi

Oulun yliopiston tarjoama kauppakorkeakoulun toteuttama uusi lukiolaisille suunnattu Boosti yrittäjyyteen -kurssi alkaa maaliskuussa 2020.

Yrittäjyys on paitsi liiketoimintaa, myös oiva kehys nopeasti muuttuvan maailman erilaisiin tilaisuuksiin tarttumiseen. Kurssin suoritettuaan lukiolainen osaa hahmottaa yrittäjyyslähtöisen toimintaympäristön mahdollisuuksineen, tuntee yritysten ja liiketoiminnan kehittämisen menettelyitä ja välineitä sekä tietää vastuullisen ja kestävän toiminnan vaatimukset ja periaatteet.

Boosti yrittäjyyteen -kurssi valmistaa lukiolaisia yliopistoon siirtymisessä. Se tutustuttaa tehokkaasti opiskelun perusteisiin ja käytänteisiin, kartuttaen korkeakouluopinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukiolaiset voivat hyödyntää kurssista saamansa opintopisteet vielä myöhemmin yliopisto-opinnoissaan. Kurssi on suunniteltu yhteistyössä yliopiston henkilökunnan, lukiolaisten ja lukio-opettajien kanssa ja se tarjotaan verkko-opintoina avoimen yliopiston kautta.

Oulun yliopiston kaikille tutkinto-opiskelijoille avoin yrittäjyyskoulutus  on saanut ennätyksellisen suosion. Siihen on osallistunut opiskelijoita eri koulutusaloilta historiasta lääketieteeseen ja kaikilta tasoilta fukseista väitösopiskelijoihin. Nyt on lukiolaisten vuoro päästä osaksi tulevaisuuden tekijöiden koulutusta!  

Tietoa Boosti yrittäjyyteen -kurssista ja kurssille ilmoittautuminen

Lisätietoja: Sari Perätalo, Sari.Peratalo[at]oulu.fi