Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenet 2018-2023

3.4.2018

Markkinaoikeus käsittelee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita. Markkinaoikeuden asiantuntijajäsen voi osallistua asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen markkinaoikeudessa. Valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet markkinaoikeuteen viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten toimikausi, joka alkoi 1.4.2014, päättyi 31.3.2018. Uudet asiantuntijajäsenet määrättiin 23.3.2018 viisivuotiselle toimikaudelle 1.4.2018 – 31.3.2023. Kilpailu- ja valvonta- sekä hankinta-asioiden asiantuntijajäseniksi määrättiin 7 henkilöä,  teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden asiantuntijajäseniksi 20 henkilöä – mukaan lukien Veikko Seppänen Martti Ahtisaari Instituutista, ja markkinaoikeudellisten asioiden asiantuntijajäseniksi 9 henkilöä.

Veikko Seppänen toimi  teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden asiantuntijana Markkinaoikeudessa myös kaudella 2014-2018.

Lisätietoja:
Valtioneuvoston yleisistunnon päätös 23.3.2018 

Markkinaoikeus