Saavutettavuusseloste

Lohkoketjut – osaamista ja kokemuksia tarvitaan

Lohkoketjujen arvioidaan olevan seuraava merkittävä teknologia-aalto, jolla on paljon sovelluksia ja josta on hyötyä monissa eri käyttökohteissa.

Lohkoketjujen laajamittainen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin, että niitä osataan käyttää ja että niistä on saatavilla kokemuksia.

Oulun, Vaasan ja Lapin yliopistot sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttavat yhdessä Euroopan Sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen, jossa kehitetään lohkoketjujen koulutusta ja kokeiluja.

Vuonna 2022 hankkeessa tarjotaan täydentävinä opintoina yhteensä kuusi kurssia, jotka ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Ensimmäinen niistä toteutetaan jo helmikuussa. Kurssien sisällöstä ja aikatauluista ilmoitetaan projektin kotisivulla.

Lisätietoja:
Laura Pihtsalmi, Laura.Pihtsalmi[at]oulu.fi 
Marika Iivari, Marika.Iivari[at]oulu.fi 
Iikka Paajala, Iikka.Paajala[at]oulu.fi