Saavutettavuusseloste

Kuluttajat osana energiajärjestelmän ilmastoystävällisiä ratkaisuja

Oletko koskaan kuullut termiä sähkön kulutusjousto? Mikäli et, kuulut enemmistöön. Tutkimustulosten mukaan vain 10 prosenttia kuluttajista on kuullut kulutusjoustosta.

Sähkön kulutusjousto eli joustava sähkönkulutus on yksi energiajärjestelmän keskeisistä ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillinnässä ja torjunnassa. Kulutusjousto edistää sääriippuvaisen tuuli- ja aurinkoenergian kustannustehokasta integrointia energiajärjestelmään. Sillä voidaan parantaa energiajärjestelmän resurssitehokkuutta sekä vähentää päästöjä ja kustannuksia.

Sähkön saatavuuden vaihtelu heijastuu tyypillisesti suoraan sähkön hintaan. Kulutusjoustolla pyritään reagoimaan näihin hintavaihteluihin: kulutetaan enemmän, kun sähkö on halpaa ja vähennetään kulutusta hinnan noustessa.

Kuluttajille on laajasti tarjolla pörssisähkösopimuksia, joissa sähkön hinta vaihtelee tunneittain. Tutkimustulosten mukaan kuitenkin vain murto-osa (5 %) kuluttajista on valinnut tämän sopimustyypin. Valta-osalla on kiinteähintainen sähkösopimus, joka ei kannusta kulutusjoustoon.
Miksi kiinteähintaiset sähkösopimukset ovat niin suosittuja, vaikka pörssisähköllä ja joustavalla sähkönkulutuksella voisi säästää sähkölaskussa? Kuluttajat perustelevat kiinteähintaisen sähkösopimuksen valintaa etenkin sillä, että ko. sopimustyypin hinnoittelu on helppo ymmärtää. Lisäksi he haluavat välttää pörssisähkösopimukselle ominaista hintavaihtelua.

Tutkimustulokset osoittavat, etteivät kuluttajat ole kovin halukkaita joustamaan käyttösähkönkulutuksessaan. Pörssisähkösopimus tarvitseekin rinnalleen hyvän ja vaivattoman palvelukokonaisuuden, jossa kotiautomaatio hoitaa jouston. Kulutusjouston suurin potentiaali piilee etenkin sähkölämmitteisissä kodeissa, joissa lämmitys kattaa valtaosan kulutetusta sähköstä.  Tutkimustulosten mukaan kuluttajat ovatkin valmiimpia juuri lämmityksen joustopalveluihin – lämmityksestä saatava jousto kun ei vaadi arkirutiinien muutoksia.

Tällä hetkellä kulutusjoustosta on vaikea saada markkinoilta riittävää korvausta. Sähkön pörssihinnan vaihtelut ovat olleet maltillisia, mikä heikentää kulutusjouston tarjoamia mahdollisuuksia saada säästöjä. Jos raha ei ole vaihtoehto, miten kuluttajia voisi motivoida? Yksi vastaus on hiilidioksidipäästövähennykset.  Tutkimustulosten perusteella kuluttajat tyytyvät pienempiin korvauksiin joustopalveluihin ja -sopimuksiin osallistumisestaan, jos kulutusjousto saa aikaan päästövähennyksiä energiasektorilla. Kulutusjouston markkinoinnissa kannattaakin korostaa kotitalouksien toiminnan vaikutuksia energiasektorin päästöihin.

Kotitalouksien mieltymysten kartoittaminen on olennaista ja edistää kulutusjoustoratkaisujen yleistymistä. Kokonaisvaltainen tieto kotitalouksien mauista ja tottumuksista tarjoaa paremmat lähtökohdat kulutusjoustoratkaisujen suunnittelu- ja kehitystyöhön. Työtä kulutusjouston edistämiseksi on kuitenkin vielä paljon. Muun muassa informaation jakaminen on tärkeää kuluttajien saamiseksi mukaan kulutusjoustoon laajana rintamana.

Enni Ruokamo, tutkijatohtori
BCDC Energia ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Ruokamo väitteli tohtoriksi 22.3.2019 ja hänen tutkimuksensa käsittelee kotitalouksien preferenssejä energiahyödykkeisiin ja -palveluihin.