Julkishallinto muutoksessa - koulutus käynnistyi

30.8.2018

Julkishallinto muutoksessa - koulutus käynnistyi

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun ja neljän muun kauppakorkeakoulun sekä Muutosjohdon akatemian yhteistyönä kehittämä pilottivalmennusohjelma ”Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö” käynnistyi keskiviikkona 29.8. Valtiovarainministeriön tiloissa Helsingissä. Tilaisuus kokosi yhteen maakuntareformia valmistelevat asiantuntijat eri maakunnista, pilottiohjelmien vastuuhenkilöt sekä useita opettajia ohjelmaa toteuttavista kauppakorkeakouluista. Kaikkiaan läsnä oli toista sataa kuulijaa keskustelemassa ohjelman sisällöistä ja läpileikkaavista teemoista kuten ekosysteemi ja monituottajuus, public-private -toimintamalli, asiakaskokemus ja kilpailukyky, kustannustehokkuus ja vaikuttavuus, digitalisaatio, tiedolla johtaminen ja tietoturvallisuus, vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä tulevaisuusorientaatio ja uudistamisen johtaminen.

Ohjelma on suunnattu maakuntien ylimmälle johdolle, keskijohdolle ja maakuntien toimijoille. Se keskittyy tulevaan maakuntareformiin mm. strategiatyön, johtamisjärjestelmien, tuloksellisuuden ja ihmisten johtamisen teemoissa, kun liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä entistä enemmän. Ohjelma tarjoaa osallistujille vahvempaa ymmärrystä toimimisesta julkisen ja yksityisen yhdistävässä ekosysteemissä, mahdollisuuden terävöittää liiketoimintaosaamista uudenlaisessa kilpailutilanteessa, viitekehyksiä ja työkaluja muutoksen johtamiseen ja strategisen ajattelun vahvistamiseen sekä verkoston ja sparraustuen kokeneiden johtaja- ja esimieskollegoiden kanssa.

Päivän aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja useista ohjelmaan liittyvistä teemoista. OyKKK:n asiantuntijoista puheenvuorot pitivät yliopistotutkija, KTT Anne Keränen (kuvassa keskellä) teemasta vastuullisuus ja kestävä kehitys sekä professori, KTT Satu Nätti teemasta asiakaskokemus ja kilpailukyky.

Antti Kauppila
Ohjelmajohtaja