EMBA News - Liiketoimintaosaamista maakuntien uudistamiseen

26.11.2018

Suomessa ollaan alkamassa historiallisen suureen julkishallinnon uudistamiseen, maakuntauudistus on ollut valmisteilla jo jonkin aikaa. Maakuntareformi on ollut aktiivisesti keskusteluissa ja valmistelussa kansallisesti ja erilaiset työryhmät ovat kokoontuneet sen tiimoilta. Tavoitteena on, että uudistus olisi mahdollisimman hyvin valmisteltu sitten, kun sitä koskeva lainsäädäntö valmistuu.

Monituottajamalli tullee muuttamaan julkishallinnon tarjoamiin palveluihin kohdistuvia kilpailuasetelmia ja uudenlainen toimintatapa vaatii valmiuksia uusiin ajattelutapoihin. Mahdollisuuksien kartoittamista, innovointia, toimintatapojen uudistamista ja kaiken kaikkiaan uutta osaamista tarvitaan, samoin kuin työkaluja uudistuvan toimintaympäristön hallintaan.

Oulun yliopisto on ryhtynyt muiden kanssa toimiin osaamisen kasvattamisessa maakuntauudistuksen avainhenkilöille. Yliopiston kauppakorkeakoulu aloitti elokuussa neljän muun kauppakorkeakoulun kanssa Muutosjohdon akatemian koordinoiman kansallisen valmennusohjelman ”Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa – Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö”.

Kukin kauppakorkeakoulu vastaa tietyn alueen avainhenkilöiden kouluttamisesta yhdessä sovituin sisällöin ja oppimistavoittein. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun alue kattaa kaikki Suomen pohjoiset maakunnat, jotka ovat Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi. Kaikkiaan Oulun ohjelmassa on 25 opiskelijaa, joka on myös Muutosjohdon akatemian asettama suurin koulukohtainen opiskelijamäärä.

Valmennusohjelmaan kuuluu kaikille yhteisten avaus- ja päätöstilaisuuksien lisäksi viisi opintojaksoa, joiden teemat ovat strategiatyö, ekosysteemitalous, johtamisjärjestelmät, asiakkuudet, uudistuminen ja kilpailukyvyn rakentaminen. Niiden kautta opiskelijoille luodaan sekä tietoperusta että tarjotaan konkreettisia apuvälineitä. 

Ohjelmalla halutaan osaltaan varmistaa, että reformista käydään kansallista dialogia ja että käsitys parhaista toimintatavoista leviää avainhenkilöille valtakunnallisesti. Kaiken kaikkiaan huhtikuussa 2019 päättyvään ohjelmaan osallistuu koko maasta lähes kaksisataa henkilöä.  

Ohjelmalle on perustettu verkkosivu, https://liiketoimintaosaamisenvalmennus.fi, jossa se esittäytyy.

Lisätietoja:
Antti Kauppila, antti.kauppila[at]oulu.fi