EMBA News - Kohti maailmanlaajuisia innovaatioita!

5.2.2019

EMBA News - Kohti maailmanlaajuisia innovaatioita!

Minulle yliopistossa tehtävä tutkimus on ollut aina erityisen merkityksellistä ja innostavaa. Jokainen tutkija nauttii siitä, kun näkee tutkimustuloksiansa julkaistavan tieteellisissä julkaisuissa ja sovellettavan uusilla tavoilla ihmisten arjessa. Uudet innovatiiviset tuotteet hyödyntävät poikkeuksetta useiden tieteenalojen tutkimustuloksia, vaikka yksittäinen tutkimustulos olisikin avainroolissa tuotteen mahdollistajana. Aikajana tutkimustuloksesta tuotteeksi on usein pitkä ja monivaiheinen, ja tarvitaan huomattavaa näkemyksellisyyttä tunnistaa yksittäisen tutkimustuloksen potentiaali. Tämä on yksi syy siihen, miksi yliopiston täytyy olla aktiivinen havainnoitsija ja toimija globaalien trendien ja teollisuuden rajapinnassa. Roolini työelämäprofessorina on toimia tässä rajapinnassa, missä voin hyödyntää kokemustani sekä yliopistotutkimuksesta että liike-elämästä. Meillä on Oulussa myös toimijoita kuten OuluHealth, Business Oulu, Fab Lab Oulu, Business Kitchen ja Demola, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä tutkimuksen ja liike-elämän rajapinnassa on tärkeää aidosti hyödyntää ja kehittää edelleen. Tarvitsemme myös lisää osaavia ihmisiä tutkimusryhmien ympärille auttamaan tutkimustulosten kaupallisten sovellusten löytämisessä. Näiden ihmisten tulee jakaa samat keskeiset arvot, millä varmistetaan yliopiston ja tutkijoiden kannalta kestävä ja motivoiva kehitys kohti uutta liiketoimintaa.

Poikkitieteellisyys on oleellinen osa sekä nykyisiä että tulevaisuuden tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Poikkitieteellisyys on Oulun yliopistolle tärkeä mahdollisuus, koska olemassa olevilla resursseilla emme pysty tasapäin kilpailemaan suurten yliopistojen ja tutkimukseen panostavien globaalien yritysten kanssa. Poikkitieteellisyyden aito hyödyntäminen vaatii tutkijoilta ja tutkimusryhmiltä aloitteellisuutta ja aitoa kiinnostusta yhteistyöhön eri tieteenalojen ihmisten kanssa, ja rakenteita, jotka tukevat ajallista panostamista tähän yhteistyöhön. Tutkijoille poikkitieteellinen yhteistyö on motivoivaa sekä auttaa heitä suuntaamaan tutkimustaan ja siitä seuraavia tuloksia kohti uusia sovelluksia. Nautin erityisen paljon työskentelystä poikkitieteellisten yliopistoprojektien parissa lähellä tutkijoita, ja on hienoa seurata kuinka tutkijat omaksuvat nopeasti tavan katsoa omaa työtänsä myös liike-elämän näkökulmasta. Pidän tärkeänä ja tutkimusta edesauttavana ja motivoivana asiana, että tutkijat omaksuvat kulttuurin, missä omaa työtä katsotaan tieteellisen näkökulman lisäksi myös liiketoiminnan näkökulmasta. On myös hyödyllistä keskustella avoimesti ajatuksista ja ideoista, jolloin ideat jalostuvat nopeammin. Tutkijoiden välinen kommunikointi ja ideoista puhuminen ovat asioita, joita omalta osaltani kehitän aktiivisesti.

Mutta takaisin tutkijoihin. Tutkijat ovat yliopiston tärkein resurssi. Tutkijoista sekä heidän jatkuvasta kehittymisestään ja insentiiveistään huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää, kun haluamme säilyttää korkeatasoisen tutkimuksen Oulun yliopistossa. Korkeatasoinen, poikkitieteellinen tutkimus ja aktiivinen toiminta tutkimuksen ja liike-elämän rajapinnassa varmistavat sen, että myös tulevaisuudessa näemme uusia, maailmanlaajuisia tuote-, palvelu-, ja ratkaisuinnovaatioita, missä yliopiston tutkimuksen tuottamat tulokset ovat keskiössä. Parhaimmillaan kaupallinen menestys mahdollistaa pitkäjännitteisen ja korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen, mikä edelleen ruokkii menestystä.

Janne Haverinen, TkT, Työelämäprofessori, Yrittäjä