5G teollisissa sovelluksissa – uutta liiketoimintaa digitaalisissa arvoketjuissa

5G teollisissa sovelluksissa – uutta liiketoimintaa digitaalisissa arvoketjuissa

Business Finlandin, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteinen lähes 20 miljoonan euron 5G VIIMA -hanke on alkanut. Siinä tutkitaan, miten 5G-verkkoteknologia soveltuu teolliseen käyttöön.

Kaksivuotisen projektin koordinaattorina toimii Oulun yliopisto. Hanke kuuluu Business Finlandin Connected Intelligent Industries Finland -ohjelmaan, jossa kehitetään älykkäitä teollisia ratkaisuja globaaleille markkinoille yhteistyössä teollisuuden ja tutkimuslaitosten kanssa.  

Hankkeen osapuolet ovat Oulun yliopisto, Aalto yliopisto, Tampereen yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja VTT. Rinnakkaishankkeillaan mukana olevia yrityksiä on projektissa mukana yli kaksikymmentä.

Martti Ahtisaari Instituutti osallistuu 5G VIIMA -projektiin ekosysteemisten liiketoimintamallien ja digitaalisten ansaintalogiikoiden tutkijana.

Lisätietoja:

Petri Ahokangas, Petri.Ahokangas[at]oulu.fi